Rozwiązanie umowy o pracę ma miejsce w następstwie czynności prawnej jednej lub dwóch stron stosunku pracy, za które uważa się pracodawcę i pracownika. Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu Pracy umowę o pracę można rozwiązać pięcioma różnymi sposobami. Mowa jest o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej czytaj dalej...

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych nazywamy pracę, która jest wykonywana ponad obowiązujące normy czytaj dalej...

Rzadko zdarza się, aby to pracodawca z własnej woli zdecydował się podwyższyć komuś wynagrodzenie. Z reguły, aby to osiągnąć, trzeba czytaj dalej...

Skończyłeś w końcu swój dzień w pracy. Wracasz rozanielony, ale i potwornie zmęczony. Marzysz o tym, by obejrzeć dobry film czytaj dalej...

Handel elektroniczny, który wykorzystuje technologie, jakimi są środki i urządzenia elektroniczne do zawierania transakcji handlowych, to e-commerce. Najpopularniejszą jego formą czytaj dalej...