Jaka jest pozycja kobiet na rynku pracy?

Instytut Badawczy Randstad w drugiej połowie roku przedstawił wyniki raportu z 25. edycji badania Monitora Rynku Pracy.

Badanie jest przeprowadzane co kwartał, a biorą w nim udział respondenci z 33 krajów Europy, Azji, Australii, a także Ameryki Północnej i Południowej. Realizowane jest ono wśród pracujących respondentów w wieku od 18 do 65 lat.W Polsce do obecnej edycji przebadanych zostało 829 osób, z czego po połowie były to kobiety i mężczyźni. Sprawdzana, między innymi, była pozycja kobiet na rynku pracy, gdzie rozpatrywane były szanse konkurowania z mężczyznami i udział w stanowiskach kierowniczych. 

Według wyników 2/3 pracodawców jest płci męskiej, w których zespołach głównie pracują mężczyźni. Procentowo mężczyźni częściej kierują innymi mężczyznami, niż kobietami. W procentach przewaga ta wynosi 79% do 58%. Kobiety natomiast zazwyczaj kierują młodszym personelem. W grupie 18-24 lat 42% przełożonych to kobiety. Wciąż, co niezmienne od lat, większość respondentów woli, gdy mężczyźni sprawują kierownicze stanowiska. 3/4 badanych preferuje mężczyznę szefa i nie ma znaczenia czy pytana była o to kobieta, czy mężczyzna - również niezależnie od wieku osoby odpowiadającej na pytanie.

Największe rezerwy w stosunku do przewodnictwa kobiet mają najstarsi respondenci. W porównaniu do innych krajów europejskich byliśmy blisko środka stawki w kategorii występowania kobiet jako przełożonych. W Japonii najwięcej badanych wspomniało o przełożonym płci męskiej, natomiast najrówniejsza względem płci jest Szwecja. O nierówności szans przy poszukaniu pracy czy staraniu o awans przekonanych jest 40% badanych, przy czym problem widzi połowa kobiet i zaledwie co trzeci mężczyzna. Polska pod względem postrzegania równości płci jest piątym od końca europejskim krajem. Najgorzej pod tym względem w Czech i na Węgrzech. Na drugim biegunie jest Holandia, Szwecja i Wielka Brytania. 

W Polsce aż 70% pracowników twierdzi, że mężczyźni są preferowani w trakcie rekrutacji. Nie ma natomiast żadnego problemu w kwestii równości płac. 74% kobiet i 78% mężczyzn uważa, iż płeć nie wpływa na wysokość wynagrodzenia.