Przewidywany kurs walut na 2017 rok - Euro, Dolar, Funt, Frank

Prognozowanie kursów instrumentów finansowych jest skomplikowanym i ciężkim procesem. Kurs danej waluty potrafi ulec dużej zmianie w przeciągu dnia, a co dopiero tygodnia czy miesiąca.

Analitycy walutowi, przygotowując oczekiwania co do notowań, muszą pamiętać o wielu czynnikach, wpływających na walutę. I tak, istotną rolę odgrywają oczekiwania wobec gospodarki danego kraju, a także jego sytuacja polityczna oraz pozycja na tle najbliższych sąsiadów i wpływ na nich oraz od nich. Ważny jest także poziom oficjalnych i rynkowych stóp procentowych oraz płynność danej waluty na foreksie, czyli rynku walutowym o charakterze hurtowym. Forex jest największym rynkiem na świecie, to w ramach niego banki, korporacje, rządy czy inwestorzy z całego świata wymieniają waluty 24 godziny na dobę, wykorzystując do tego sieci telefoniczne, łącza informatyczne i systemy informacyjne.

Polski budżet zostanie osłabiony w przyszłym roku, jednak skutki nowych reform, takich jak dodatki na dzieci czy obniżenie wieku emerytalnego, będą najmocniej odczuwalne od 2018 roku.

Euro

Seria politycznych testów w Europie może spowodować osłabienie waluty. Także niepewna sytuacja europejskich banków, zwłaszcza państw mających duży wpływ na gospodarkę strefy Euro, zdecyduje o sile waluty. Kurs może wzrosnąć okresowo, ale rok powinien zakończyć poniżej średniej. Niekorzystny wpływ na kurs Euro i rynek ma także wzrost bezrobocia w Europie oraz nadal nieuwzględniony budżet unijny na lata 2014-2020. Prognozy nie mogą być optymistyczne.

Dolar

Spokojny grudzień oraz sprzyjająca temu sytuacja na rynku są przygotowaniem na umocnienie dolara w 2017 roku. Na początku roku kurs dolara może zyskać na sile. Nastąpi to przez przewidywany kryzys w Europie, spowodowany nadchodzącymi wyborami w kluczowych państwach. Sytuacja powinna jednak uspokoić się do końca roku. Nowy prezydent i nadzieje związane z odbiciem dolara w USA są zbyt wygórowane. Gospodarka USA ulega poprawie, ale powolnej.

Funt

Grudzień 2016 roku dla funta to miesiąc wahań. W minionym roku kurs funta zdecydowanie osłabł, jednak ryzyko związane z Brexitem było przewidziane i większe spadki wartości waluty nie powinny mieć już miejsca. Początek roku może być jeszcze różny, wahania są naturalne, ale brytyjska waluta powinna, wraz z kolejnymi miesiącami, zyskiwać na wartości. Obawy związane z izolacją UK, co wiąże się z osłabieniem usług finansowych, najprawdopodobniej są przesadzone.

Frank

Ostatnie dni grudnia powinny przynieść wysoką wartość franka, która zacznie spadać wraz z początkiem nowego roku. W styczniu będą występowały częste wahania. W 2017 roku stopy procentowe mogą wzrosnąć, przez co spadnie zainteresowanie inwestorów walutami państw z ujemnymi stopami. Frank charakteryzuje się istotnym premium w stosunku do Euro, zwłaszcza przez politykę Europy i jej zawirowania.