Minęły już ponad cztery miesiące 2017 roku, więc liczba wolnych od pracy, świątecznych dni, zdążyła już się skurczyć. Mimo to wciąż jeszcze przypada nam siedem dni, podczas których będziemy mieli okazję nadprogramowo odpocząć. Co ciekawe, najwięcej pracować będziemy w sierpniu i październiku, kiedy swoje obowiązki pełnić powinniśmy przez 22 dni czytaj dalej...

Od 2017 roku wysokość współczynnika urlopowego, który służy do wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynosi 20,83. Zgodnie z czytaj dalej...

Czujesz się w pracy niedoceniany, masz problem z akceptacją siebie i jesteś z natury osobą, która jest mocno podatna na czytaj dalej...

Choroba zawodowa powstaje w wyniku szkodliwych czynników występujących w pracy lub w związku ze sposobem wykonywania swoich obowiązków. Po jej czytaj dalej...

Premia przyznawana pracownikowi to uzupełnienie jego płacy zasadniczej, która jest uzależnione od spełnienia określonych kryteriów. W przypadku, gdy podstawowe wynagrodzenie czytaj dalej...