Assessment center – popularna forma rekrutacji - KS Service
+
KSSERVICE

Assessment center – popularna forma rekrutacji

Assessment center – popularna forma rekrutacji
26/09/2016

Assessment center – popularna forma rekrutacji

Assessment center to spolszczonej wersji językowej centrum oceny lub ośrodek oceny. Od wielu lat należy do najpopularniejszych form rekrutacji pracowniczych. Przez wielu rekruterów jest ona najbardziej wiarygodna i w obiektywny sposób sprawdza kompetencje kandydatów starających się o przyjęcia na dane stanowisko pracy. Daje ona firmom dobre narzędzie poprzez które mogą mieć pewność, że zatrudniani pracownicy w pełni wpiszą się w schemat oczekiwań.

Ocena złożona

Assessment center przebiega w kilku etapach, dotyczy zarówno indywidualnej postawy kandydata oraz umiejętność pracy w zespole. Dzięki złożoności jest w stanie unaocznić wiele zachowań i reakcji kandydata, dokładnie pokazuje mocne strony jak również wskazuje te słabsze. Rekruter przeprowadzający rekrutację otrzymuje pełny profil kandydata na pracownika. Osoba przystępująca do Assessment center ma zazwyczaj do wykonania kilka rodzajów zadań. Do indywidualnych należy m.in. case study – analizowanie przypadku biznesowego, spotkanie z zespołem – umiejętność prowadzenia rozmów oraz prezentacja – krótkie wystąpienie kandydata dotyczące określonego tematu. Grupowe zadania, z jakimi musi zmierzyć się kandydat są bardziej stresujące. Najczęściej pojawia się tutaj czynnik konkurencji i dotyczy on sposobu przeprowadzania dyskusji w grupie. Podczas tego zadania ocenia się gotowość do nawiązywania współpracy, otwartość, komunikatywność, a także kompromisowość.

Taki mały teatrzyk

Kandydaci w assessment center muszą się wykazać również w symulowanych sytuacjach. Dotyczą one zazwyczaj stanowisk pracy, na które się ubiegają. Przyszły pracownik otrzymuje instrukcje i scenariusz z zaznaczeniem sytuacji i problemu, co do którego musi się odnieść w trakcie odgrywania roli. Dla wielu osób ta forma badania kompetencji jest bardzo stresująca. Sam fakt, iż są w trakcie przeprowadzania eksperymentu, niesie ze sobą duży bagaż stresu, który może uniemożliwiać odegranie roli w pełni jakby się chciało. Kandydaci mają na zapoznanie się ze scenariuszem kilkadziesiąt minut. I nawet wtedy, gdy osoba przygotowuje się do odegrania scenki, jest obserwowywana przez tak zwanych sędziów, asesorów. Kolejnymi elementami, do których przywiązuje się znaczną uwagę, są testy kompetencji i testy psychologiczne.

Przeczytaj  List motywacyjny - jak dobrze się zareklamować

Przygotowanie przez trening

Assesment center może wydawać się dość trudny do przejścia. Istnieją możliwości wcześniejszego przygotowania się do odbycia takiej formy rekrutacyjnej na bardziej neutralnym gruncie. Przygotowywać się można indywidualnie, ćwicząc np. w domu przed lustrem czy w gronie najbliższych osób. Pomocnym jednak może okazać się trener, który przeprowadzi odpowiedni trening dla kandydata, rekrutującego za pomocą centrum oceny. Na rynku jest wiele takich osób, które w profesjonalny sposób pomogą na odpowiednie przygotowanie się. Warto pamiętać, że podczas rekrutacji trzeba być po prostu sobą.

Zwolennicy assessment center uważają, że jest to skuteczna metoda rekrutacji. Jej efektywność sięgać może powyżej 90 %.

Więcej ciekawych porad znajdziesz w kategorii Rozmowa Kwalifikacyjna

Dowiedz się jak Assessment Center pomaga w rekrutacjach stałych.