Chcesz się zwolnić? Sprawdź, co mówi prawo pracy - KS Service
+
KSSERVICE

Chcesz się zwolnić? Sprawdź, co mówi prawo pracy

Chcesz się zwolnić? Sprawdź, co mówi prawo pracy
08/02/2022

Chcesz się zwolnić? Sprawdź, co mówi prawo pracy

Chcesz się zwolnić? Sprawdź, co mówi prawo pracy

Rynek pracy bardzo się zmienia i już niewielu pracowników decyduje się na to, by pozostać w jednej firmie przez wiele lat. Czasem chcemy się rozwijać, często nie odpowiada nam atmosfera w biurze, zdarza się, że pojawiają się zarzuty o lobbing, a w jeszcze innym wypadku konkurencja kusi atrakcyjniejszą pensją. Warto pamiętać o tym, że kodeks pracy wyraźnie określa obowiązki stron stosunku pracy i dotyczą one zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zanim więc na stole położymy wypowiedzenie, dobrze się przygotujemy.

Jakie są obowiązki stron stosunku pracy?

Chcesz się zwolnić? Sprawdź, co mówi prawo pracy

Niezwykle istotna jest konieczność zachowania okresu wypowiedzenia. O tym aspekcie musimy pamiętać już w momencie poszukiwania nowej pracy, bo nie będziemy mogli rozpocząć jej od zaraz. Prawo pracy wskazuje oczywiście, jakie są obowiązki pracowników  pracodawców, ale zachowanie okresu wypowiedzenia jest także wyrazem szacunku do ludzi, z którymi się pracowało często latami. Można oczywiście na ten czas wykorzystać urlop, ale zawsze będzie to zależeć od ustaleń z przełożonym i niekoniecznie warto pozbywać się zgromadzonych wolnych dni, by od razu zaczynać pracę w nowym miejscu. Poza tym zanim rozwiążemy stosunek pracy oceńmy, jak w takich sytuacjach pracodawca podchodzi do pracownika. Czasem można spodziewać się negatywnych reakcji, nakładania na pracownika dodatkowych obowiązków.

Obowiązki pracowników oraz konieczność zachowania okresu wypowiedzenia

W kodeksie pracy nie ma mowy o tym, że będziemy musieli podawać przyczyny wypowiedzenia, choć z pewnością pracodawca o to zapyta. Często też w tym momencie dochodzi do negocjacji, pojawiają się propozycje wyższej pensji czy awansu, więc warto się też przygotować na taką ewentualność i zastanowić się, czy większe pieniądze są tą motywacją, która skłoni nas do tego, by jednak pozostać w firmie. Warto pamiętać, że zapisy o obowiązku świadczenia pracy są zawarte w umowie zawartej na czas określony lub nieokreślony. Zgodnie z jej postanowieniami można się rozstać za porozumieniem stron w myśl przepisów prawa pracy.

Przeczytaj  Sądowe przywrócenie do pracy nierealne, gdy brakuje kwalifikacji

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Zasady prawa pracy dopuszczają różne możliwości rozwiązania umowy. Najczęściej jest praktykowana ta za porozumieniem stron. Pracownik składa wówczas oświadczenie z zachowaniem wypowiedzenia, a w wielu wypadkach można postarać się o skrócenie tego okresu. Poprzez porozumienie można rozwiązać każdą umowę o pracę – nawet tę zawartą z pracownikiem działającym w związkach zawodowych czy też z kobietą w ciąży. Można również w rozumieniu ustawy ominąć obowiązujące terminy – w tym okresy wypowiedzenia.  Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe na mocy oświadczenia woli, gdy pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie lub też, gdy pracodawca dopuścił się wobec zatrudnionego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.