Czym jest mobbing? Jaka jest jego definicja i przesłanki? - KS Service
+
KSSERVICE

Czym jest mobbing? Jaka jest jego definicja i przesłanki?

Czym jest mobbing? Jaka jest jego definicja i przesłanki?
14/03/2023

Czym jest mobbing? Jaka jest jego definicja i przesłanki?

Zjawisko mobbingu istnieje od lat, jednak dopiero w XX wieku zaczęto mówić o nim na szeroką skalę. Obecnie większość pracowników słyszała o mobbingu, jednak spora część z nich nadal nie wie, że pada jego ofiarą. Wszystkie zachowania mające na celu poniżenie pracownika i powtarzające się nagminnie są niezgodne z Kodeksem Pracy i regulaminem wewnętrznym firm, którym zależy na utrzymaniu renomy. Dowiedz się więcej na temat mobbingu i jego przesłankach.

1. Czym jest mobbing?

2. Co uznaje się za zachowania skierowane przeciwko pracownikowi?

3. Jak walczyć z mobbingiem?

Przesłanki mobbingu wydają się oczywiste, jednak jego ofiary nie zawsze zdają sobie sprawę, że żarty i komentarze zespołu współpracowników już dawno przekroczyły granicę dobrego smaku i odpowiedniego zachowania. Uporczywe ośmieszanie pracownika sprawia, że ma zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, a jego praca staje się mniej wydajna. U pracownika mogą pojawiać się również zaburzenia depresyjne i inne niepokojące objawy. Poznaj przesłanki mobbingu.

Czym jest mobbing?

Mobbing to wszystkie zachowania dotyczące pracownika, których celem jest obniżenie jego samooceny, doprowadzenie do jego odejścia z pracy lub degradacji z zajmowanego stanowiska. Mogą polegać zarówno na ośmieszaniu i obrażaniu, jak i na zastraszaniu pracownika. Z mobbingiem ma się do czynienia bez względu na to, czy niewłaściwe zachowania przyjmują formę słowną, czy też fizyczną. Obrażanie i ośmieszanie pracownika uznaje się za mobbing, jeśli nieodpowiednie zachowania mają charakter długotrwały i uporczywy.

Co uznaje się za zachowania skierowane przeciwko pracownikowi?

Co to jest mobbing? Mobbing jako ośmieszenie pracownika może polegać na ośmieszaniu go przed całym zespołem, klientem lub podczas spotkań w cztery oczy. Pracownik może być również obrażany z powodu pochodzenia etnicznego, narodowości, koloru skóry, ubioru, sytuacji rodzinnej etc. Ewentualne przypadki mobbingu mogą polegać na długotrwałym nękaniu telefonami w środku nocy, krytykowaniu pomysłów bez wskazania konkretnych powodów bądź przydzielaniu zadań nierealnych do wykonania. W przypadku agresji fizycznej mobbing oznacza działania polegające zarówno na fizycznych atakach na pracownika (kopanie, szturchanie, popychanie w przejściu itp.) lub na niszczeniu należących do niego przedmiotów i rzeczy osobistych. W każdym stwierdzonym przypadku mobbingu pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania za poniesione krzywdy. Odszkodowanie może przeznaczyć na leczenie psychiatryczne i wizyty u terapeuty lub wykorzystać na inne cele związane ze stratami poniesionymi z powodu niewłaściwego zachowania współpracowników i przełożonego.

Przeczytaj  Czy mogę zostać przywrócony do pracy?

Jak walczyć z mobbingiem?

W każdej firmie powinny obowiązywać zasady przeciwdziałania mobbingowi, których wdrożenie i respektowanie jest obowiązkiem pracodawcy. Pojęcie mobbingu powinno być w nich szczegółowo objaśnione, by każdy pracownik zrozumiał, jakich zachowań musi się wystrzegać. W razie problemów z przygotowaniem regulaminu i zasad przeciwdziałania mobbingowi warto poprosić o pomoc osobę taką jak radca prawny Wrocław. Jeśli w firmie doszło do rażącego naruszenia przepisów, pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi i zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który dopuścił się niewłaściwego zachowania.

Jeśli z mobbingiem chce walczyć jego ofiara, powinna złożyć pozew w sądzie pracy. Dotyczy to sytuacji, gdy doszło do zwolnienia z pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania takiego okresu. Ofiara mobbingu może również zgłosić złe zachowanie współpracowników przełożonemu, by ten podjął odpowiednie kroki w celu jego zakończenia.