Instrukcja BHP - z czego powinna się składać? - KS Service
+
KSSERVICE

Instrukcja BHP – z czego powinna się składać?

Instrukcja BHP – z czego powinna się składać?
12/05/2021

Instrukcja BHP – z czego powinna się składać?

Każdy chyba słyszał o BHP. Jest to zbiór przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Chodzi o zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym, zagrażającym życiu i zdrowiu oraz o to, jak zachować się, kiedy już do pewnych wydarzeń dojdzie.

Nie tylko szkolenia

Każdy, kto został zatrudniony na umowę o pracę, przechodzi szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba je powtarzać co pewien czas – długość przerw między kolejnymi kursami zwykle zależy od stanowiska, na którym ktoś jest zatrudniony.

Jednak istnieje jeszcze coś takiego, jak instrukcja BHP. Jest to dokument wskazujący na najistotniejsze rysy wykonywanych obowiązków służbowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo osób zatrudnionych w danym miejscu. Pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć firmę w niniejszą instrukcję i umieścić ją tak, aby była dostępna dla wszystkich w każdym momencie, jednak nie musi to być sąsiedztwo każdego pojedynczego stanowiska pracy. W razie jakichkolwiek zmian w przepisach i zasadach, instrukcja BHP powinna zostać zaktualizowana.

Co powinna zawierać taka instrukcja?

Zazwyczaj składa się ona z szeregu punktów, które jednak można przypisać do kilku podstawowych działów:

  1. Postępowanie przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych
  2. Zasady oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy
  3. Postępowanie po zakończeniu wykonywania obowiązków służbowych
  4. Standardy zachowań w sytuacjach szczególnych, które mogą przyczynić się do powstania niebezpieczeństwa.
  5. Postępowanie zabronione
  6. Podstawy bezpieczeństwa
  7. Pouczenia końcowe

W instrukcji BHP mogą też pojawić się uwagi o charakterze ogólnym – zwłaszcza, gdy wymaga tego specyfika miejsca pracy, a nie wszystko da się ująć w działach wymienionych powyżej.

Kto jest odpowiedzialny za stworzenie tego dokumentu?

Autorem głównym lub wśród autorów tego dokumentu powinna być osoba znająca bardzo dobrze specyfikę zatrudnienia i obowiązków służbowych w danym zakładzie pracy. Wie ona, do jakich niebezpiecznych sytuacji może tu dojść i z jakich powodów. Pozwoli jej to także wskazać na sposoby unikania takich wydarzeń.

Przeczytaj  Czym grozi porzucenie pracy?

Drugą osobą, którą należałby włączyć przynajmniej w kontrolę ostatecznej wersji instrukcji, jest osoba będąca specjalistą z zakresu przepisów BHP. Znając aktualne zmiany w tej tematyce, będzie ona w stanie wskazać, co ewentualnie zmienić lub dodać.

Instrukcja ta ma być wsparciem dla wiedzy pracowników o tym, jak się zachować, a jak nie, aby utrzymać bezpieczeństwo na poszczególnych stanowiskach. Zatrudnieni nie muszą znać jej treści na pamięć, ale dobrze, jeżeli pamiętają, że jest to źródło ważnych informacji, które mogą przydać się na co dzień.

Dowiedz się więcej: BHP Poznań