Kiedy zmienić pracę? - KS Service
+
KSSERVICE

Kiedy zmienić pracę?

Kiedy zmienić pracę?
25/12/2016

Kiedy zmienić pracę?

Każda zmiana, wiąże się zazwyczaj z ciężką decyzją, a ich podejmowanie powoduje szereg zdarzeń i konsekwencji. Gdy dochodzi do tego fakt, że zmiany będądotyczyły miejsca pracy, jest dodatkowo ciężko, ponieważ toistotna część życia, która niejednokrotnie nas definiuje.

Ryzykozmian może się opłacić, gdy uda nam się zatrudnić w lepszej subiektywniefirmie, dostaniemy wyższe zarobki lub poczujemy, że robimy coś, cosprawia nam nieporównywalnie większą satysfakcję niż wpoprzedniej pracy. To bardzo optymistyczne wersje, ponieważ rynekpracy nie zawsze czeka z otwartymi ramionami na osoby na naszych stanowiskach czy wykształceniu. Nowe miejsce może nas rozczarować, a kolejne zmianyzniechęcić. Warto dobrze przemyśleć tak istotną decyzję isprawdzić, czy nie jest ona podyktowana potrzebą chwili czy złymnastrojem. Zamiast też uciekać od rutyny, lepiej z nią powalczyć.

Zarobki

Pojawiającesię na koncie cyferki nie są najważniejsze, ale gdy zdasz sobiesprawę, że twoje zarobki znacząco odbiegają od tego, copowinieneś dostawać, zmień to. Rozmowa z pracodawcą, wniosek o podwyżkę czydobra argumentacja, mogą pomóc. W innym przypadku pora znaleźćmiejsce na takie, gdzie dostaniesz wynagrodzenie, na które zasługujesz.Musisz znać swoją wartość i nie pozwolić na ciężką pracę zazbyt niskie stawki. Skorzystaj z raportów płacowych dostępnych winternecie, żeby porównać średnie pensje poszczególnych branżyi stanowisk.

Kondycjafirmy

Pracownikpotrafi wyczuć, gdy z firmą, gdzie pracuje, jest źle. Może o tymświadczyć wiele małych sygnałów, jak choćby pojawiające się oszczędności, ale po zebraniu ich w całośćtrzeba się zastanowić, czy nie zacząć troszczyć się o własnąprzyszłość. Gdy nie ma szans na poprawę sytuacji, wszystkozmierza ku upadkowi, nie ryzykuj swoją karierą.

Rozwój

Mówisię, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Dewiza ta dotyczywszystkich aspektów naszego życia, a zawodowego ze szczególnymnaciskiem. Firma, która zabiera ci możliwość rozwoju, sprawia, żepogłębiasz swoje braki w stosunku do rywali na rynku pracy. To nie jesttwoja obecna konkurencja, ale w przyszłości może się to zmienić.Nawet kilka zaniedbanych lat może być nie do odrobienia wprzyszłości. To naturalne, że chcemy się rozwijać, taka naszaludzka natura, mamy do tego prawo, ale także to nasz obowiązek, jeśli chcemy mieć dobrze płatną, intratną pracę.

Przeczytaj  Jak dobrać kolor kanapy do wnętrza?

Ambicja

Chęćrobienia większych rzeczy. Ciepła posada, dobre zarobki i regularnyrozwój, mogą czasem nie wystarczyć. Nie czujesz, że firma zapewnici przyszłość, na którą chcesz pracować albo wiesz, żerealizowane projekty nie korzystają z pełni twoich możliwości. Inie ma mowy tutaj o bezpodstawnej wierze w siebie, wręczzarozumialstwo. To spokojna i przemyślana decyzja o chęcizaspokojenia swoich ambicji, bez której nie możesz szczęśliwiefunkcjonować. Wtedy warto zaryzykować i zrobić to dla swojejprzyszłości.

Relacje

Współpracownicy – szef. Mogą być dobrymi ludźmi, ale wasze relacje nie układająsię dobrze, nie masz z nimi nawet poprawnego kontaktu i dusisz sięw towarzystwie innych pracowników firmy. Nawet najlepsze stanowiskomoże się okazać niewarte nerwów i zdrowia, jeżeli kontakty zkadrą są złe. Napięcia, kłótnie, spory, czasem nie da się tegopoprawić, mimo najszczerszych prób. Najczęściej nawet nie wartopróbować, lepiej poszukać nowego miejsca pracy.

Przeciętnie Polacy w całym życiu zawodowym zmieniają pracę pięć razy. Jestto średnia, ale dużo mówi o różnicach w porównaniu z państwamipołożonymi za naszą zachodnią granicą, gdzie ta liczba jestdwukrotnie wyższa. Idąc dalej, młodzi ludzie, mniej więcej do 25 roku życia, pracują na jednym stanowisku rok. Kolejna grupa, dotrzydziestu pięciu lat, to cztery lata pracy w jednym miejscu, a ci,którzy przekroczą ten wiek, powiększają tę liczbę do dziewięciulat.