Kobieta ciężarna a prawo pracy - KS Service
+
KSSERVICE

Kobieta ciężarna a prawo pracy

Kobieta ciężarna a prawo pracy
26/09/2016

Kobieta ciężarna a prawo pracy

Kobieta w ciąży nie może być zwolniona z pracy. Dotyczy to okresu bycia w ciąży, jak również trwania urlopu macierzyńskiego pracownicy. Dotyczy on umów na czas określony, nieokreślony, na czas wykonywania określonej pracy, a także na okres próbny, nie przekraczający okresu jednego miesiąca.  

Kiedy można zwolnić z pracy?

Jedynym uzasadnionym powodem do rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia jest zaistnienie przyczyny uzasadniającej. Należą do nich:

  • ciężkie naruszenie z przyczyny podwładnego podstawowych obowiązków pracowniczych
  • popełnienie przestępstwa oczywistego bądź potwierdzonego prawomocnym wyrokiem i uniemożliwia dalsze zatrudnienie
  • utrata przez pracownika wymaganych uprawnień do wykonywania pracy
  • upadłość lub likwidacja pracodawcy

Wówczas reprezentująca pracownicę organizacja zakładowa musi wyrazić na to zgodę. Jeśli w zakładzie nie funkcjonuje taka organizacja, wówczas decyzję o rozwiązaniu umowy o pracy bez wypowiedzenia podejmuje osobiście pracodawca.

Zaświadczenie o byciu w ciąży

Przełożony ma obowiązek przenieść pracownicę będącą w ciąży na stanowisko pracy mniej szkodliwe dla zdrowia. Podwładna powinna przedstawić w firmie zaświadczenie lekarskie. Nawet wówczas, gdy ciężarna nie okaże takiego dokumentu, ale jej stan jest zauważalny i nie budzi wątpliwości, za zatrudnienie w warunkach niedopuszczalnych odpowiada pracodawca. Wiele kobiet boi się okazywać w pracy zaświadczenia o ciąży, uważając że wpłynie to niekorzystnie na zmianę warunków pracy, a co najważniejsze na wysokość otrzymywanej pensji. Zupełnie niesłusznie! Przepisy prawa pracy zapewniają, że ewentualna zmiana stanowiska pracy, nie może wpłynąć na obniżenie wynagrodzenia. Wszelkie zmiany finansowe są w tym przypadku pokrywane przez tak zwany dodatek wyrównawczy, co sprawia, że kobieta otrzymuje takie samo wynagrodzenie. W przypadku, gdy zatrudniający nie może przenieść ciężarnej na inne stanowisko pracy, ma obowiązek zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy, ale pozostawiając pensję na tej samej wysokości.

Nie! na noce i nadgodziny…

W przypadku kobiet będących w ciąży, prawo zabrania zatrudniać je na nocne zmiany i w nadgodzinach. Nawet wówczas, gdy kobieta sama by o to prosiła swojego pracodawcę. Po zakończeniu ciąży i urlopu macierzyńskiego istnieje obowiązek, określony w prawie, przywrócenia pracownicy do pracy na poprzednie, wynikające z umowy o pracę, zadania. Kobieta ciężarna może brać udział w wyjazdach służbowych wyłącznie wówczas, gdy sama zgodzi się na to. Jeśli nie wyrazi zgody na propozycję takiego wyjazdu, pracodawca w żaden sposób nie może jej za to ukarać.

Przeczytaj  Stres? Zabij go jak najszybciej!

Nie! w hałasie…

Kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią nie mogą pracować w hałasie, w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach, w miejscach narażonych na występowanie wirusów czy promieniowania. Mogą pracować wyłącznie 8 godzin dziennie. Nie mogą również pracować dłużej niż cztery godziny dziennie przed monitorami ekranowymi.  Podobnie, jak w poprzednich przypadkach, jeśli pracodawca nie może zapewnić odpowiednich warunków, ma obowiązek zwolnić je z obowiązków świadczenia pracy, zachowując dotychczasowe wynagrodzenie.

W przypadku badań lekarskich

Pracodawca jest zobowiązany udzielać ciężarnej pracownicy zwolnień od pracy na czas wykonywania badań zleconych przez lekarza, jeżeli można je wykonać tylko podczas pracy. Wykorzystując takie zwolnienie, pracownica w ciąży zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Znajdź więcej ciekawych informacji z kategorii Prawo Pracy