Krótszy dzień pracy w Wigilię i Wielki Piątek? - KS Service
+
KSSERVICE

Krótszy dzień pracy w Wigilię i Wielki Piątek?

Krótszy dzień pracy w Wigilię i Wielki Piątek?
15/09/2016

Krótszy dzień pracy w Wigilię i Wielki Piątek?

Posłowie zgłosili do Sejmu projekt ustawy zatytułowany – „o dniach wolnych od pracy”. Przewiduje on skrócenie dnia roboczego do 4 godzin w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w Wielki Piątek.

 

Najważniejsze dni w roku

Wnioskodawcy argumentują, że Wielki Piątek jest jednym z najważniejszych dni w roku, co do którego wielką wagę przykładają osoby wierzące. Podobnie rzecz ma się z dniem Wigilii Bożego Narodzenia. Do tej pory pracodawcy z własnej inicjatywy wprowadzali skrócony dzień pracy, po to aby umożliwić swoim pracownikom przygotowanie do obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Była to słuszna decyzja doceniana przez podwładnych. Posłowie chcą, aby także jeden dzień Triduum Paschalnego poprzedzający najważniejsze katolickie święta był również dogodnym dniem do przygotowania się do ich obchodu, a także do uczestnictwa w nabożeństwach, które w tym dniu odbywają się w kościołach i na ulicach miast.

Prawo do świętowania

Posłowie powołali się na przeprowadzone badania ankietowe, z których wynika, że znaczna większość osób pracujących w Wigilię nie może liczyć na wcześniejsze opuszczenie zakładu pracy. Niecałe 24% ankietowanych pracowników zadeklarowało, że tego dnia będzie mogło liczyć na wcześniejsze oddelegowanie do domu, 11% podało, że będzie mogło opuścić pracę o 1 – 2 godziny wcześniej niż zwykle, natomiast 13% z nich skończy pracę o 3 – 4 godziny przed terminem.  Zgłaszający projekt ustawy powołali się także na wyniki badań CBOŚ, z których okazuje się, że ponad połowa, bo aż 56% Polaków uczestniczy w wieczornych nabożeństwach wielkopiątkowych.

Normalne wynagrodzenie za krótszy dzień pracy

Posłowie chcą, aby te dwa dni nie były zupełnie wolnymi od pracy, jak to jest w niektórych krajach europejskich, ale aby wymiar czasowy został znacznie zmniejszony – do 4 godzin. Jednocześnie pomysłodawcy określili, że mimo krótszego czasu pracy, pracownicy zachowaliby dotychczasowe pełne wynagrodzenie, tak jakby przepracowali cały dzień. Jeśli projekt ustawy zostanie przegłosowany przez Sejm, być może wejdzie w życie już z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przeczytaj  Rozszerzenia reklam w Google Ads – które warto wybrać?