Kryptowaluty, a podatek od czynności cywilnoprawnych - KS Service
+
KSSERVICE

Kryptowaluty, a podatek od czynności cywilnoprawnych

Kryptowaluty, a podatek od czynności cywilnoprawnych
15/09/2019

Kryptowaluty, a podatek od czynności cywilnoprawnych

Kryptowaluty, czyli inaczej waluty wirtualne, są przedmiotami obrotu – w tym wielu transakcji kupna i sprzedaży. Wynika to z samej ich charakterystyki – zostały stworzone między innymi w celu obrotu nimi. Tego typu operacje mogą jednak rodzić zobowiązania podatkowe, także na gruncie przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy faktycznie podatnik musi zapłacić podatek od kryptowalut?

Regulacje prawne podatku od czynności cywilnoprawnych

Kwestie podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z przedstawionym w niej zakresem opodatkowania, podatkowi podlegają przede wszystkim następujące czynności prawne, określone w art. 1 powyżej ustawy i są to:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Zgodnie z dalszymi ustępami tego samego przepisu prawnego, zmiany powyższych umów (w tym bezpośrednie zmiany umów lub zmieniające je orzeczenia sądów, ugody i tym podobne) mogą powodować podwyższenie podstawy opodatkowania. Dlatego biorąc pod uwagę zapisy powyższej regulacji, w jej rozumieniu jako przychód ze sprzedaży waluty dla celów podatkowych, przychód taki stanowić powinien przychód z praw majątkowych. Zgodnie z art. 7 powyższej ustawy, byłby opodatkowany aktualną stawką podatkową 1 % (jeden procent), ponieważ tyle wynosi stawka podatku dla umowy sprzedaży innych praw majątkowych.

Tego typu rozwiązanie prawnopodatkowe dotyczące kryptowalut było jednak wielokrotnie krytykowane jako przestarzałe i nieprzystające do dzisiejszych realiów. Ustawodawca zareagował.

Rozporządzenie i zaniechanie poboru podatku

Zgodnie z wieloma krytycznymi głosami zareagowało Ministerstwo Finansów, a Minister Finansów wydał odpowiednie Rozporządzenie. Jest to rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, z dnia 11 lipca 2018 roku, wydane na podstawie art. art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nim, Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników, nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany, waluty wirtualnej.

Przeczytaj  7 rad na start dla początkujących freelancerów

Propozycje i plany z zakresie podatku

Wiele osób zauważa jednak, że zaniechanie poboru podatku na postawie art. 22 ustawy ordynacja podatkowa jest rozwiązaniem tymczasowym. Obecne rozporządzenie obowiązuje do końca roku 2019 (31 grudnia 2019). Podatnicy i specjaliści zgodnie podnoszą, że istnieje potrzeba jednego, kompleksowego i stałego (w sensie trwałego) rozwiązania prawnego, regulującego sprawę podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie kryptowalut.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, taka zmiana ustawowa jest przygotowywana i ma przewidywać wyłączenie kryptowalut od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na stałe, już od 2020 roku.

Jesteśmy w momencie, kiedy nowa branża Blockchain oferuje stanowiska pracy. Skorzystaj z licznych newsów i poradników, które może dostarczyć dla Ciebie serwis CryptoJobs.pl To właśńie w tym miejscu znajdziesz liczne poradniki i opinie o pracowdacach z branży IT. 

Kryptowaluty, a podatek od czynności cywilnoprawnych