+
KSSERVICE

Kryptowaluty, a podatek od czynności cywilnoprawnych

Kryptowaluty, a podatek od czynności cywilnoprawnych
15/09/2019

Kryptowaluty, czyli inaczej waluty wirtualne, są przedmiotami obrotu – w tym wielu transakcji kupna i sprzedaży. Wynika to z samej ich charakterystyki – zostały stworzone między innymi w celu obrotu nimi. Tego typu operacje mogą jednak rodzić zobowiązania podatkowe, także na gruncie przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy faktycznie podatnik musi zapłacić podatek od kryptowalut?

Regulacje prawne podatku od czynności cywilnoprawnych

Kwestie podatku od czynności cywilnoprawnych reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z przedstawionym w niej zakresem opodatkowania, podatkowi podlegają przede wszystkim następujące czynności prawne, określone w art. 1 powyżej ustawy i są to:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki.

Zgodnie z dalszymi ustępami tego samego przepisu prawnego, zmiany powyższych umów (w tym bezpośrednie zmiany umów lub zmieniające je orzeczenia sądów, ugody i tym podobne) mogą powodować podwyższenie podstawy opodatkowania. Dlatego biorąc pod uwagę zapisy powyższej regulacji, w jej rozumieniu jako przychód ze sprzedaży waluty dla celów podatkowych, przychód taki stanowić powinien przychód z praw majątkowych. Zgodnie z art. 7 powyższej ustawy, byłby opodatkowany aktualną stawką podatkową 1 % (jeden procent), ponieważ tyle wynosi stawka podatku dla umowy sprzedaży innych praw majątkowych.

Tego typu rozwiązanie prawnopodatkowe dotyczące kryptowalut było jednak wielokrotnie krytykowane jako przestarzałe i nieprzystające do dzisiejszych realiów. Ustawodawca zareagował.

Rozporządzenie i zaniechanie poboru podatku

Zgodnie z wieloma krytycznymi głosami zareagowało Ministerstwo Finansów, a Minister Finansów wydał odpowiednie Rozporządzenie. Jest to rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej, z dnia 11 lipca 2018 roku, wydane na podstawie art. art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z nim, Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników, nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany, waluty wirtualnej.

Propozycje i plany z zakresie podatku

Wiele osób zauważa jednak, że zaniechanie poboru podatku na postawie art. 22 ustawy ordynacja podatkowa jest rozwiązaniem tymczasowym. Obecne rozporządzenie obowiązuje do końca roku 2019 (31 grudnia 2019). Podatnicy i specjaliści zgodnie podnoszą, że istnieje potrzeba jednego, kompleksowego i stałego (w sensie trwałego) rozwiązania prawnego, regulującego sprawę podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie kryptowalut.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, taka zmiana ustawowa jest przygotowywana i ma przewidywać wyłączenie kryptowalut od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na stałe, już od 2020 roku.

Jesteśmy w momencie, kiedy nowa branża Blockchain oferuje stanowiska pracy. Skorzystaj z licznych newsów i poradników, które może dostarczyć dla Ciebie serwis CryptoJobs.pl To właśńie w tym miejscu znajdziesz liczne poradniki i opinie o pracowdacach z branży IT. 

podatek od kryptowalut
[Głosów:1    Średnia:5/5]

Sytuacja na rynku pracownika jest bardzo dobra, nie brakuje ofert pracy zarówno na stanowiska wymagające wysokich kwalifikacji, jak i tych w których wystarczy przyuczenie do zawodu. Rok do roku w Polsce, mamy rekordowo niskie bezrobocie. Nie oznacza to, że za każdym rogiem znajdziemy pracodawcę, który nas zatrudni. Osoby młode z małych miast i bez doświadczenia zawodowego, często zmuszone są do zmiany miejsca zamieszkania, aby podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

Konieczność przeprowadzki, to nie jedyny problem osób młodych wchodzących na rynek pracy. Aby zdobyć wymarzone stanowisko, trzeba zawalczyć już w pierwszym etapie rekrutacji. To, czy dany kandydat przejdzie do kolejnego etapu, zależy głownie od tego, czy jego CV zainteresuje na tyle pracodawcę, aby ten zaprosił kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Jak wiadomo świeżo upieczonym absolwentom jest trudniej konkurować z już doświadczonymi kandydatami, dlatego tak ważne jest, aby zwiększyć swoje szanse i dopracować każdy element swojego CV.

Zatem jak napisać swoje pierwsze CV bez doświadczenia zawodowego?

Dodaj fotografię, młodość to dodatkowy atut, jak podają administratorzy serwisu zawodowego Linkedin, osoby które w profilach zawodowych zawarły fotografię mają więcej zapytań dotyczących współpracy zawodowej, a niżeli osoby które zdjęcia nie udostępniły. Pracodawcy cenią bardziej kandydatów, którzy nie mają nic do ukrycia, a publikacja fotografii jest tego najlepszym przykładem.

Zaraz pod danymi kontaktowymi dodaj sekcję podsumowanie. Nie zanudzaj, w 2-3 zdaniach, wymień swoje najmocniejsze strony, odwołaj się do swoich mocnych cech m.in. umiejętności miękkich, wykształcenia, opisz swoją postawę do pracy (zaangażowany, pracowity, rzetelny itd.). Gotowe przykłady podsumowania w pierwszym CV znajdziesz na – otokariera.pl/cv-bez-doswiadczenia

Kolejna sekcja to umiejętności. Zanim zaczniesz tworzyć listę posiadanych umiejętności, przeczytaj jeszcze raz ofertę zatrudnienia. Dopasuj, znajdź u siebie pasujące kompetencje do wymagań z ogłoszenia, używaj podobnego słownictwa, aby obie strony dobrze się zrozumiały.

Języki obce, w globalnej gospodarce znajomość języków jest bardzo ważna, do określenia ich znajomości używaj Skali Rady Europy (A1, A2, B1 itd.).

Edukacja, osoby bez doświadczenie oprócz listy ukończonych szkół i uzyskanych dyplomów mogą podać tematy swoich prac dyplomowych (o ile tematycznie są powiązane ze stanowiskiem na które aplikują). Ukończone kursy i szkolenia, wszystko to co zbieżne jest tym co chcesz robić powinno znaleźć się w Twoim życiorysie zawodowym.

W Twoim CV zapewne znajdzie się miejsce na rubrykę zainteresowania. Podaj dwa, trzy punkty swoich zainteresowań, przedstaw je w interesujący sposób, a na pewno zostaną zauważone przez pracodawcę. Idealnie jak Twoje hobby zazębia się z przyszłą ścieżką kariery zawodowej.


[Głosów:1    Średnia:5/5]