Mniejszy wymiar pracy dla ciężarnych - KS Service
+
KSSERVICE

Mniejszy wymiar pracy dla ciężarnych

Mniejszy wymiar pracy dla ciężarnych
26/09/2016

Mniejszy wymiar pracy dla ciężarnych

Kobiety w ciąży podlegające zatrudnieniu mogą wykonywać swoją pracę tylko 4 godziny dziennie. Przedsiębiorcom nie przestrzegającym powyższego nakazu grozi kara finansowa – nawet do 30 tysięcy złotych.

Związane ręce pracodawców

Kobiety w ciąży mogą pracować przed monitorami ekranowymi wyłącznie 4 godziny dziennie. Nakaz ten określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114 poz. 545 z późn. zm.). pracodawca jest zobowiązany po upływie 4 godzin ciągłej pracy przy komputerze, przenieść kobietę będącą w ciąży na inne stanowisko pracy. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracodawca ma obowiązek zwolnić ją na określony czas z obowiązku pracy (art. 176 Kodeksu Pracy). Kobieta ciężarna ma prawo odmówić wykonywania dalszej pracy wówczas, gdy pracodawca nie respektuje zakazu zatrudniania kobiet w ciąży przy pracach będących szczególnie uciążliwymi lub szkodliwymi dla zdrowia. Nie wyrażanie zgody na dalszą pracę nie jest naruszeniem obowiązków pracowniczych. Świadomi faktu pracodawcy, zmuszający kobiety w ciąży do pracy przy komputerze powyżej 4 godzin w ciągu dnia, popełniają wykroczenie, które jest obłożone karą grzywny. Art. 281 pkt 5 Kodeksu Pracy wyraźnie podaje, że „kto będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł”.

czytaj także: Kobieta ciężarna a prawo pracy

Inne przywileje

Ciężarna oczekująca potomstwa, pracująca przed komputerem więcej niż 4 godziny dziennie ma prawo zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy o popełnieniu wykroczenia przez swojego przełożonego. Ponadto ma całkowite prawo domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Prawa Cywilnego, który jest stosowany odpowiednio do stosunku pracy w kwestiach nie unormowanych przepisami prawa pracy (art. 300 Kodeksu Pracy). Podwyżki, specjalne premie uznaniowe czy nawet najnowocześniejszy sprzęt do pracy nie mogą wpływać na zatrzymanie pracownicy w pełnym wymiarze godzin. W razie kontroli na pracodawcę, który nie stosuje się do przepisów, zostanie nałożona kara pieniężna. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku, zatytułowane „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe” jest przepisem prawnym aktualnym, stosującym się do każdego rodzaju czy marki monitora ekranowego.

Przeczytaj  Jak wygląda proces zakupu gotowej spółki

czytaj także: Pracownik może powstrzymać się od pracy, ale kiedy?

Zdrowie X 2

Pracodawca wykorzystujący swoje podwładne będące w ciąży do pracy w pełnym wymiarze dziennym, musi mieć świadomość, że przyczynia się do wyrządzania szkody na zdrowiu, nie tylko jednej osobie – kobiecie, ale przede wszystkim niczemu niewinnemu dziecku. Faktem jest, że wielu pracodawców nastawionych jest w głównej mierze na powiększanie kapitału firmy, kosztem zdrowia czy czasu wolnego zatrudnionych. Często traktuje się ludzi, jako „maszyny”, które powinny tylko pracować, bezustannie. W życiu są jednak chwile ważniejsze od pracy, od pieniędzy, to życie drugiej osoby, która przychodzi na świat.