Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy - KS Service
+
KSSERVICE

Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy

Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy
16/07/2021

Najczęstsze przyczyny wypadków w pracy

Wykonywanie obowiązków służbowych niestety czasami wiąże się z ryzykiem doznania urazów i obrażeń. Dotyczy to zwłaszcza pracowników fizycznych i produkcyjnych oraz robotników budowlanych. Jakie rodzaje wypadków przy pracy występują najczęściej i co zrobić, aby je minimalizować?

Jakie są przyczyny wypadków przy pracy?

Zdecydowana większość wypadków jest spowodowana niewłaściwym zachowaniem się pracownika. Wynika to główne z niewiedzy i braku odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. Pracownik może nieumiejętne obsługiwać maszynę lub też postępować niezgodnie z procedurami obowiązującymi w firmie. Może też stracić koncentrację albo nie być nawet świadomy tego, że wykonywanie obowiązków wiąże się z jakimkolwiek zagrożeniem. Czasami niestety zdarza się też, że pracownicy mają lekceważące podejście do pracy, co może mieć tragiczne skutki.

Pozostałe przyczyny wypadków przy pracy to między innymi niewłaściwy stan czynnika materialnego, zła organizacja pracy i stanowiska pracy, nieużywanie sprzętu ochronnego lub niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika.

Najczęściej do wypadków dochodzi podczas obsługi maszyn (główne podczas rozruchu i zatrzymywania), poruszania się (potknięcia, poślizgnięcia, zderzenie z przeszkodą), transportu ręcznego (upuszczenie ładunku na część ciała) oraz podczas używania narzędzi ręcznych. Urazy powodowane są także przez przedmioty spadające z wysokości, pojazdy wykorzystywane w pracy czy też ostre przedmioty.

Czy da się zapobiegać wypadkom przy pracy?

Już od kilkunastu lat liczba wypadków przy pracy w Polsce utrzymuje się na podobnym poziome, co oznacza, że są one wręcz nieuniknione. Na szczęście z roku na rok maleje liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz takich, w których pracownik doznał ciężkich obrażeń. Taka sytuacja wiąże się z tym, że stosuje się coraz lepsze środki bezpieczeństwa oraz wzrasta świadomość oraz znajomość zasad bhp. Do tego dochodzą jeszcze zmiany w przepisach prawa pracy, dotyczące zarówno pracodawcy jak i pracownika.

Na ograniczenie negatywnych skutków wypadków przy pracy z pewnością wpływ ma stosowanie znaków bezpieczeństwa, w tym znaków ostrzegawczych, nakazu i zakazu. Umieszczanie ich na terenie zakładu oraz stanowisk pracy w widocznym miejscu sprawia, że pracownik może zastosować się do polecenia lub komunikatu zawartego na tabliczce, przez co praca przebiega w znacznie lepszych warunkach. Takie znaki mogą na przykład ostrzegać przed gorącymi powierzchniami czy możliwością zgniecenia dłoni, zakazywać używania otwartego ognia albo wchodzenia do konkretnych pomieszczeń bez upoważnienia, albo nakazywać stosowania dostosowanych do pracy środków ochrony indywidualnej.

Przeczytaj  Pięć sposobów na przetrwanie z toksycznym współpracownikiem

W zapobieganiu wypadkom przy pracy nieocenione są też szkolenia pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji oraz stosowanie instrukcji bhp, zarówno tych stanowiskowych jak i bardziej ogólnych. W instrukcji pracownik znajdzie informacje niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych w bezpiecznych warunkach oraz te dotyczące sytuacji awaryjnych.

W jakich branżach najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy?

Zgodnie z danymi zebranymi przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy branżami najbardziej narażonymi na dużą ilość wypadków przy pracy jest przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów i motocykli, budownictwo, opieka zdrowotna oraz transport i gospodarka magazynowa.