Poradnik pracownika tymczasowego. Jakie masz prawa? - KS Service
+
KSSERVICE

Poradnik pracownika tymczasowego. Jakie masz prawa?

Poradnik pracownika tymczasowego. Jakie masz prawa?
15/09/2016

Poradnik pracownika tymczasowego. Jakie masz prawa?

Sprawne poruszanie się na rynku pracy mocno wiąże się z przyswojeniem wiedzy dotyczącej Twoich praw i obowiązków, jako osoby zdecydowanej na konkretną ofertę. Niech więc nic Cię nie zaskoczy i bądź przygotowany na podejmowanie alternatywnych decyzji odnoszących się do Twojej przyszłości. Jedna z nich może dotyczyć podjęcia zatrudnienia jako pracownik tymczasowy.

Praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz pracodawcy zadań okresowych, sezonowych lub doraźnych, jeśli nie jest to możliwe przez pracownika zatrudnionego  na stałe lub w jego zastępstwie. Zatrudnia go tylko i wyłącznie agencja pracy tymczasowej, a wszelkie informacje dotyczące porozumienia zawarte są na piśmie.

Umowa o pracę tymczasową zawierana jest na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy.  Tym rożni się od innych form zatrudnienia, iż przepisy nie przewidują podpisywania umów na okres próbny lub czas nieokreślony. Pracownik tymczasowy, zatrudniony przez dowolną ilość agencji pracy tymczasowej, w trakcie 36. miesięcy może być oddelegowany do wykonywania czynności pracowniczych na rzecz jednego pracodawcy  na czas nieprzekraczający łącznie 18. miesięcy.

Co istotne dla wielu kandydatów do zatrudnienia, tego typu umowy nie mogą być zawierane jeśli dana praca określana jest jaka niebezpieczna. Nie ma więc możliwości zostać pracownikiem tymczasowym, jeśli interesuje nas praca na wysokości i przy użyciu materiałów niebezpiecznych, a także jeśli wiąże się ona z robotami budowlanymi, rozbiórkami i montażami, które są czynione bez wstrzymania ruchu danego zakładu pracy.

Pracownik tymczasowy musi być traktowany równie korzystnie, pod względem warunków wykonywania swoich obowiązków, jak pozostali pracownicy na tym samym lub podobnym stanowisku.

Jeśli jednak zawarł porozumienie na pracę na czas krótszy niż sześć tygodni, to pracodawca nie ma obowiązku dopuszczać go do szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Przeczytaj  7 rad na start dla początkujących freelancerów

Oczywiście, należy się także prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji pracodawców. Jeśli jednak nie zostanie on wykorzystany, to agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi równowartość wynagrodzenia za ten okres czasu. Na długość urlopu nie ma wpływu wymiar etatu – zarówno pracownik zatrudniony na pół etatu, jak i na cały etap, mają tako samo długi urlop.

Strony mają prawo rozwiązać umowę przed końcem okresu jej obowiązywania. Długość wypowiedzenia zależy od czasu jej zawarcia. Wynosi trzy dni, jeśli umowa o pracę tymczasową została zawarta na okres nieprzekraczający dwóch tygodni. Jeden tydzień, jeśli na dłuższy niż dwa tygodnie. W przypadku niezadowolenia z pracownika i chęci przedwczesnego rozwiązania umowy, pracodawca musi zawiadomić agencję pracy o terminie, kiedy chce zakończyć współpracę.

Zachęcam do sięgnięcia po ustawę z 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, gdzie zawarte są szczegóły dotyczące tej formy zatrudnienia.

Bądźmy świadomi tego co robimy i zawsze zadawajmy pytania – to gwarancja zawarcia porozumienia, które będzie dla ze wszech miar zadowalające i satysfakcjonujące obie strony.