Warto korzystać z urlopu okolicznościowego - KS Service
+
KSSERVICE

Warto korzystać z urlopu okolicznościowego

Warto korzystać z urlopu okolicznościowego
27/09/2016

Warto korzystać z urlopu okolicznościowego

Osoba zatrudniona może skorzystać z urlopu okolicznościowego w związku z ważnymi i czasami niespodziewanymi wydarzeniami rodzinnymi.

Kiedy 2, a kiedy 1 dzień wolnego?

Przepisy nakazują pracodawcy zwolnienie od pracy podwładnego na dwa dni w przypadku ślubu zatrudnionego, urodzin jego dziecka albo śmierci i pogrzebu współmałżonka, jego dziecka, matki, ojca, macochy i ojczyma. Jeden dzień urlopu przysługuje pracownikowi z racji ślubu dziecka pracownika, śmierci i pogrzebu jego rodzeństwa (brata lub siostry), teściowej, teścia, babki, dziadka, a także w przypadku śmierci osoby będącej na utrzymaniu pracownika lub pozostającej pod bezpośrednia opieką.

Dlaczego warto korzystać z urlopu okolicznościowego?

Wspomniany urlop jest płatny, podobnie jak urlop wypoczynkowy. Nie pomniejsza on wymiaru dni wolnych przysługujących w jego ramach. Przysługuje każdemu zatrudnionemu bez względu od wymiaru etatu. W ciągu roku można skorzystać z tej formy dni wolnych od pracy bez żadnych ograniczeń. Wszystko oczywiście zależy od zaistniałych okoliczności rodzinnych w życiu pracownika. Nie może być tak, że na przykład co miesiąc pracownikowi rodzi się dziecko albo on sam wstępuje w kolejne związki małżeńskie. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu na wniosek podwładnego.

Inicjatywa po stronie pracownika

Pracownik jest zobowiązany powiadomić swojego przełożonego o zaistniałych okolicznościach, składając stosowne podanie o przyznanie urlopu.  Ponadto musi sam wyjść z inicjatywą, a nie czekać, aż przełożony się domyśli i sam podejmie decyzję o przyznaniu dni wolnych. Potwierdzeniem zaistniałych ważnych wydarzeń rodzinnych, upoważniających do otrzymania zwolnienia z pracy, są najczęściej dokumenty potwierdzające dane zdarzenie. Jest to na przykład odpis aktu małżeńskiego, odpis aktu narodzin potomka lub odpis aktu zgonu spokrewnionej osoby. Osoba, która nie skorzystała z urlopu okolicznościowego, nie ma prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Przeczytaj  Jak uczyć się języka niemieckiego?