Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Wezwanie do zapłaty – wszystko, co trzeba wiedzieć

Wezwanie do zapłaty – wszystko, co trzeba wiedzieć

Wezwanie do zapłaty – wszystko, co trzeba wiedzieć

Nieterminowe płatności lub całkowity ich brak na pewno nie są sytuacjami, których pożąda jakikolwiek przedsiębiorca. Co jednak istotne, każdego podobna sytuacja może spotkać, warto więc odpowiednio się do niej przygotować i wiedzieć, jak się zachować. Pierwszym krokiem jest wezwanie do zapłaty, nie czekaj więc i poznaj zasady jego działania już teraz…

  1. Termin płatności – podstawowe informacje.
  2. Naliczanie odsetek w związku z nieterminową płatnością.
  3. Odsetki naliczane przed terminem płatności.
  4. Odsetki naliczane po terminie płatności.

Od terminowych wpłat bardzo często zależy płynność finansowa firmy, zwłaszcza w obecnych, trudnych czasach. Nie można się więc dziwić przedsiębiorcom, którzy starają się w pełni przygotować na różnego rodzaju sytuacje, w tym i takiej, w której będzie konieczne wezwanie do zapłaty. Żeby było ono skuteczne i, co najważniejsze, zgodne z obowiązującymi przepisami, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Termin płatności – podstawowe informacje

Z terminem płatności możemy się spotkać w dwóch postaciach. Pierwszy jest ściśle związany z zawartą umowną, podczas gdy drugi opiera się na zasadach ogólnych. Co jednak ważne, jeśli w konkretnej umowie nie ma podanego żadnego terminu, płatność powinna zostać dokonana po konkretnym wezwaniu do niej przez wierzyciela. Jeśli należność nie zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie, wtedy można wystosować wezwanie do zapłaty. Niewywiązanie się z obowiązków przez dłużnika, może być podstawą do naliczenia odsetek.

Naliczanie odsetek w związku z nieterminową płatnością

wezwanie do zapłaty

Warto pamiętać o tej możliwości, gdyż, jak pokazuje rzeczywistość, wielu przedsiębiorców z niej nie korzysta. A jest to dodatkowy argument do wywiązywania się z zobowiązań. Co istotne, zasady naliczania odsetek w związku z nieterminową płatnością nie leżą po stronie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, lecz wynikają z samych przepisów prawnych. Po dostarczeniu wspomnianego wezwania do zapłaty, w zależności od zaistniałej sytuacji, odsetki można naliczyć do płatności stricte po terminie, ale również takich, które jeszcze nie upłynęły.

Odsetki naliczane przed terminem płatności

Choć naliczanie odsetek przed upływem terminu płatności może się wydawać osobliwe, ma swoje racjonalne uzasadnienie. Z sytuacją taką spotykamy się, gdy zostały zastosowane niestandardowe warunki, czyli gdy termin przekracza okres 30 dni (lecz dopiero przy spełnieniu własnego świadczenia wzajemnego oraz wystawienia faktury VAT lub rachunku). Kolejną możliwością jest naliczenie odsetek do dnia zapłaty, gdy termin został wyznaczony dłuższy niż 30, a maksymalnie 60 dni (odsetki naliczane są od 31 dnia). Możliwym przypadkiem jest jeszcze brak określenia konkretnego terminu płatności w umowie, przy jednoczesnym upływie 30 dni od wykonania usługi: odsetki naliczamy od 31 dnia do daty wyznaczonej w wezwaniu do zapłaty.

Odsetki naliczane po terminie płatności

Gdy chcemy naliczyć odsetki po upływie wyznaczonego terminu płatności, pod uwagę musimy wziąć inna zasady. W takich przypadkach pamiętajmy, że ustawowe odsetki – stosowane powyżej – zostają zwiększone do odsetek podatkowych. Żeby to skutkowało, odsetki podatkowe nie muszą znaleźć się we wcześniej zawartej umowie. Nie zapominajmy również, że prawo do naliczania odsetek przysługuje nam dopiero, gdy usługa z naszej strony została wykonana (np. przez przekazanie towaru lub wykonanie zlecenia), a także po dostarczeniu wezwania do zapłaty.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *