Wypowiedzenie umowy o pracę - warto postępować zgodnie z planem - KS Service
+
KSSERVICE

Wypowiedzenie umowy o pracę – warto postępować zgodnie z planem

Wypowiedzenie umowy o pracę – warto postępować zgodnie z planem
28/02/2022

Wypowiedzenie umowy o pracę – warto postępować zgodnie z planem

Większość z nas musi pracować, by się utrzymać. Nie zawsze mamy ten komfort, że sami organizujemy swoją przestrzeń do pracy, czy też pracujemy na własny rachunek. Przeważnie jesteśmy zatrudnieni w mniejszych lub większych przedsiębiorstwach, co niesie ze sobą różne następstwa. Czasy, w których człowiek pracował w jednym miejscu pracy do końca życia, minęło. Obecnie zmiana miejsca pracy czy nawet branży nie jest niczym nadzwyczajnym. Rezygnacja z pracy u danego pracodawcy wiąże się z wypowiedzeniem umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy może także nastąpić ze strony pracodawcy – z różnych powodów. Warto tutaj pamiętać o prawach oraz obowiązkach, spoczywających na obydwu stronach tego postępowania. Należy wówczas pamiętać, że jesteśmy zobowiązani np. do zachowania okresu wypowiedzenia takiej umowy, czy też że możemy być w tym czasie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, itp. Okres wypowiedzenia umowy powinien więc upłynąć w spokoju, tak aby obydwie strony mogły zająć się tym, co mają uczynić w nowej sytuacji. Oczywiście nie zawsze wypowiedzenie umowy o pracę będzie przebiegało w zgodzie oraz zgodnie z planem i na takie sytuacje też warto się przygotować.

Wypowiedzenie umowy o pracę – warto znać swoje prawa

Często jest tak, że wypowiedzenie umowy o pracę może być czynnością dość stresującą, dla obydwu stron takiego postępowania. Umowę taką można rozwiązać na kilka sposobów: przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie ale bez zachowania okresu wypowiedzenia, w związku z upływem czasu trwania danej umowy, czy też z dniem ukończenia pracy, na który opiewała dana umowa. Najczęściej wybieraną formą zakończenia współpracy jest umowa na mocy porozumienia stron, bo dzięki niej można zakończyć współpracę polubownie i w spokoju zająć się poszukiwaniem nowego zajęcia, czy też innego pracownika lub pracownicy. Gorzej jest, gdy wypowiedzenie umowy jest nie do końca, np. korzystne dla jednej ze stron. Wówczas przy potencjalnym rozwiązaniu umowy o pracę może dojść do sporu, który może się zakończyć w sądzie. W takich sytuacjach należy zachować zimną krew, zbierać wszelkie niezbędne dokumenty, a czasem sięgnąć po profesjonalną pomoc prawną. Warto bowiem dokładnie znać swoje prawa w zależności od rodzaju umowy, na którą zatrudnialiśmy daną osobę albo na którą byliśmy zatrudnieni. 

Przeczytaj  Wiadomo już czego oczekują uchodźcy z Ukrainy w kontekście polskiego rynku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – lepiej się dogadać

Bez względu na to czy miejscem naszego zatrudnienia jest Wrocław czy Szczecin, wszędzie obowiązuje nas jedno i to samo prawo pracy. Najlepiej by było, gdyby w dniu złożenia wypowiedzenia przez jedną ze stron, wszyscy byli zadowoleni z zaistniałej sytuacji. Wówczas rozwiązaniu umowy będzie towarzyszył spokój, a okres wypowiedzenia przebiegnie bez zakłóceń. Wystarczy wówczas dochować podstawowych obowiązków wobec pracownika lub pracodawcy i spokojnie wypełniać zadania wynikające z wypowiedzenia umowy o pracę. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej zgodnie z prawem, jest zależny od stażu pracy danej osoby. W przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez którąś ze stron, rozwiązanie umowy o pracę może mieć charakter natychmiastowy. Do rozwiązania umowy o pracę na podstawie tzw. dyscyplinarki dochodzi dość rzadko. By doszło do tego typu działania konieczne są poważne naruszenia umowy o pracę, opisane w kodeksie pracy. Zwolnić pracownika albo porzucić pracodawcę można, ale trzeba dotrzymać wszelkich procedur, bo wszelkie naruszenia mogą być później wykorzystane przed sądem pracy. Adwokat prawa pracy może się wówczas nam bardzo przydać – zarówno przedsiębiorcom jak i pracownikom – warto o tym pamiętać.

Nie trzeba się bać wypowiedzenia umowy o pracę – to nie koniec świata

Rozwiązanie umowy o pracę może trwać od trzech dni do trzech miesięcy. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony trwa on: dwa tygodnie (jeśli pracowaliśmy krócej nić sześć miesięcy), miesiąc (praca przez co najmniej pół roku) albo trzy miesiące (praca przez co najmniej trzy lata). Można oczywiście opuścić pracę bez wypowiedzenia, ale trzeba mieć do tego solidne podstawy, o czym wspominaliśmy już wyżej. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, wzór tego typu dokumentu bez trudu znajdziemy, np. w Internecie. Także pracodawcy mogą szukać wzoru rozwiązania umowy o pracę w sieci. W przypadku rozwiązywania umów należy wprowadzić do nich dokładne dane pracownika oraz dane pracodawcy i dostarczyć papiery w terminie wskazanym przez prawo. Podpis pracownika praz pracodawcy sankcjonuje daną umowę, co oczywiście nie oznacza, że w przyszłości nie będzie można jej, np. zaskarżyć. W trakcie okresu zatrudnienia obydwie strony nie powinny dopuszczać się uchybień, czy też mobbingu, itp. oraz przestrzegać np. zapisów zawartych w orzeczeniu lekarskim dla osób niepełnosprawnych i in. To z pewnością pozwoli rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz z klasą, na które stać obydwie strony takiego postępowania.

Przeczytaj  Management – jak skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, zespołem i własną efektywnością?

Materiał przygotowany na podstawie kodeksu pracy oraz informacji ze strony: http://prawo-pracy-wroclaw.pl/