Zasiłek chorobowy, gdy choroba nastąpiła po ustaniu umowy - komu przysługuje? - KS Service
+
KSSERVICE

Zasiłek chorobowy, gdy choroba nastąpiła po ustaniu umowy – komu przysługuje?

Zasiłek chorobowy, gdy choroba nastąpiła po ustaniu umowy – komu przysługuje?
29/06/2021

Zasiłek chorobowy, gdy choroba nastąpiła po ustaniu umowy – komu przysługuje?

Czym jest świadczenie zwane zasiłkiem chorobowym? Komu przysługuje, a kto go nie otrzyma? Czy mogę pobierać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? A jeśli tak, to jakie kryteria muszę spełnić?

Co to jest zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest wypłacany osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu w ZUS. Każda osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, ale także zrzeszeni w kółkach i spółdzielniach rolniczych, jak również odbywający służbę zastępczą – są osobami, które mogą liczyć na pieniądze z zasiłku chorobowego. Podobnie ma się sprawa, jeśli ubezpieczenie chorobowe wybraliśmy jako nasze prawo, bez względu na powyżej wymienione warunki, dobrowolnie.

Przez pierwsze 33 dni choroby, kiedy nie możemy pracować i wykonywać obowiązków zawodowych, w przypadku zatrudnionych na umowie o pracę, pobieramy wynagrodzenie wypłacane zwyczajnie przez pracodawcę. Gdy ten czas minie, zaczynamy otrzymywać zasiłek chorobowy od ZUS.

Czy mogę pobierać zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

W jaki jednak sposób możliwy jest zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, tzn. gdy choroba dosięga pracownika po ustaniu zatrudnienia lub pracownik jest chory, a w czasie jego choroby wygasa umowa?

Po momencie wygaśnięcia umowy o pracę to już nie pracodawca, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nam zasiłek chorobowy. Pamiętajmy, że na wysokość zasiłku chorobowego nałożone są limity, więc może się zdarzyć tak, że nie będzie on tak wysoki jak nasza regularna pensja. Bazowa dla obliczenia tej kwoty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

Zasiłek chorobowy, gdy choroba nastąpiła po ustaniu umowy – komu przysługuje?

Koniec umowy o pracę i zasiłek chorobowy

W jakich sytuacjach nie możemy liczyć na zasiłek chorobowy (zakładając, że stosunek pracy już ustał)? Będzie kilka takich przypadków. Po pierwsze: gdy byliśmy jeszcze zatrudnieni nie utrzymaliśmy ciągłości w przedstawianiu pracodawcy zwolnień lekarskich. Również wtedy pieniądze z zasiłku chorobowego nie zostaną nam wypłacone, gdy zachorowaliśmy 2 tygodnie po tym, jak straciliśmy ubezpieczenie, a także wtedy, jeśli zwolnienie lekarskie dostaliśmy w czasie późniejszym o trzy miesiące po stracie ubezpieczenia chorobowego.

Przeczytaj  Rozmowa kwalifikacyjna. Trudne pytania-pułapki.

W innych przypadkach każdy pracownik pracujący na umowie o pracę otrzyma świadczenie po ustaniu umowy o pracę. Warunki więc są jasno nakreślone i widać dużą przejrzystość w ich funkcjonowaniu.

Ogólna zasada pozostaje jednak bez zmian: ten, kto nie pracuje, nie jest też objęty ubezpieczeniem chorobowym, zatem nie można takiej osobie wypłacić zasiłku chorobowego. Widzimy jednak, że istnieją pewne kryteria, które pozwalają pobierać zasiłek chorobowy nawet po ustaniu zatrudnienia.

Składka chorobowa – dodatkowe informacje

Uzupełnijmy tę porcję wiedzy jeszcze o zagadnienie składki chorobowej. Składka chorobowa – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć sprowadza się do następujących faktów: przedsiębiorcy opłacają ją dobrowolnie, stanowi zabezpieczenie dla pracownika w postaci zasiłku chorobowego. Jest uiszczana w ZUS-ie jednocześnie z wpłatami z tytułu składki emerytalnej i rentowej (jako jeden pakiet wpłat na konto w ZUS). Jest zatem pożądana z punktu widzenia pracownika, a jej uiszczanie regulują zawarte z pracodawcą umowy.