Zmiany dla opiekujących się osobami niepełnosprawnymi - KS Service
+
KSSERVICE

Zmiany dla opiekujących się osobami niepełnosprawnymi

Zmiany dla opiekujących się osobami niepełnosprawnymi
15/09/2016

Zmiany dla opiekujących się osobami niepełnosprawnymi

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie zmiany dotyczące osób zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Będą one mogły liczyć na otrzymanie świadczeń. Do tej pory tylko jeden z rodziców mógł pobierać takie świadczenie, pomimo że oboje zmuszeni byli do zrezygnowania z pracy.

 

Od stycznia prawo do dwóch świadczeń opiekuńczych

Senat RP przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów prawnych. Ustawa trafiła już na biurko prezydenta, który swoim podpisem ostatecznie ją zatwierdzi. Nowelizacja wspomnianych ustaw jest wynikiem wykonania wyroku Trybunału Konstytucjonalnego z dnia 18 listopada 2014 roku. Od nowego roku osoby, które sprawują opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie, będą miały prawo do otrzymywania większego wsparcia. Aktualnie osoby zajmujące się opieką nad więcej niż jedną osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogły otrzymać tylko jedno świadczenie. Składało się ono z świadczenia pielęgnacyjnego – 1300 zł, ze specjalnego zasiłku opiekuńczego – 520 zł, oraz z zasiłku dla opiekuna – 520 zł. Nawet jeśli oboje rodzice musieli zrezygnować z pracy, mogli pobierać tylko jedno świadczenie. Po zmianach jakie wejdą w życie z początkiem nowego roku, oboje rodzice będą mieli prawo ubiegania się o przyznanie dwóch świadczeń, dla ojca i matki osób niepełnosprawnych, w sytuacji gdy oboje zrezygnują z pracy lub jej nie podejmą.

Poprzednia ustawa niezgodna z Konstytucją

Po wnikliwej analizie, Trybunał Konstytucyjny rozpatrujący zapis ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 13 października 2011 roku (art. 17 ust. 5 pkt 4) orzekł, że nie jest on zgodny z prawem konstytucyjnym. Uniemożliwiał on bowiem przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który  w obliczu niepełnosprawności dziecka, musiał zrezygnować z dalszego wykonywania pracy po to, aby zajmować się dzieckiem, jeśli drugi rodzic otrzymywał takie wsparcie finansowe na innego członka rodziny. Z takiej pomocy nie mogły korzystać rodziny, w których jednej osobie przysługiwało prawo do pobierania dodatku do zasiłku z racji pełnienia opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Przeczytaj  Co zrobić, gdy kariera zawodowa stoi w miejscu?

Drogie zmiany

Inicjatorem wyżej wspomnianych zmian jest Senat RP, który od dłuższego czasu zabiegał o zmiany w zakresie wynagrodzeń dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Od stycznia 2017 roku świadczenia będą przysługiwały obojgu z rodziców. Świadczenie pielęgnacyjne otrzyma każdy z nich ( po 1300 zł każdy). Zmiany prawne zostały poparte przez obecny Rząd. Ustawa trafiła ostatecznie do podpisu prezydenta. Wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Jej całkowity koszt, według początkowych szacunków, to około 30 milionów złotych.