Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Zawód: lekarz weterynarii

Lekarz weterynarii jest przedstawicielem jednej z trzech nauk lekarskich. Ten tytuł oznacza w Polsce ukończenie studiów wyższych, uzyskanie prawa do wykonywania zawodu, posiadanie kwalifikacji do badania i leczenia zwierząt, a także do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że główna zasada lekarzy weterynarii mówi o działaniu dla dobra drugiej osoby. Brzmi ona w tłumaczeniu z łacińskiego – Przez zdrowie zwierząt do zdrowia człowieka.

Studia

Osoba, która chce zostać weterynarzem musi ukończyć studia wyższe na wydziale medycyny weterynaryjnej. Są to studia lekarskie, 5,5 – letnie. Zawód lekarza weterynarii, oprócz wykształcenia, wymaga uzyskania odpowiednich uprawnień. Zgodę może wydać Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Wymagania, które należy spełnić:

– przedstawienie dyplomu lekarza weterynarii

– przedstawienie wyników badań lekarskich, które stwierdzają brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu lekarza weterynarii

– posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych

– posiadanie praw publicznych, co oznacza nie bycie pozbawionym ich prawomocnym wyrokiem sądu

– nienaganna postawa etyczna

Tytuł specjalisty gwarantuje jedynie odbycie stażu zawodowego, który powinien trwać 4 lata, oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu zawodowego.

Praca

Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych lekarzy weterynarii. Wysoki poziom usług medycznych dotyczących zwierząt, zarówno hodowlanych, jak i domowych, staje się normą i wymogiem, a nie miłą niespodzianką. Co za tym idzie, podniósł się status społeczny weterynarza, ale także oczekiwania względem niego. Lekarz weterynarii zajmuje się badaniem stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznaniem, zapobieganiem i zwalczaniem ich chorób. W pracy leczy on zwierząta, udziela porad i konsultacji właścicielom zwierząt czy wydaje opinie i orzeczenia. Do szeregu jego zadań należą także czynności związane z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń, a także usypianie zwierząt.

Zarobki

Zarobki lekarza weterynarii zależą od miejsca zatrudnienia, doświadczenia oraz konkurencyjności na rynku pracy. Średnia miesięczna płaca to prawie 4 000 złotych brutto, jednak weterynarze, którzy pracują w prywatnych klinikach, zarabiają zdecydowanie więcej.

Przysięga lekarza weterynarii

„Jako lekarz weterynarii przyrzekam, że w zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegł godności zawodu, przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii”.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *