Zawód: specjalista ds. ochrony środowiska - KS Service
+
KSSERVICE

Zawód: specjalista ds. ochrony środowiska

Zawód: specjalista ds. ochrony środowiska
10/02/2017

Zawód: specjalista ds. ochrony środowiska

Młodzi ludzie, szczególnie ci nastawieni na współpracę z proekologicznymi krajami, coraz częściej podejmują studia związane ze środowiskiem. Dbanie o świat powinno wejść nam w nawyk, póki mamy jeszcze możliwość cieszyć się naturą, zamiast, jak wieszczy wielu specjalistów, wyszukiwać w większych aglomeracjach skrawków zieleni,

Myśląc o ochronie środowiska i późniejszych zawodach, które można podjąć po skończeniu tego kierunku, warto przeanalizować najczęstsze błędy w rozumowaniu. Typowe jest mylenie ochrony środowiska z ekologią. Ekologia to nauka o samym środowisku, czyli o organizmach żywych i ich powiązaniu ze środowiskiem oraz strukturą ekosystemów. Nie każdy ekolog jest specjalistą w ochronie przyrody, chociaż odwrotna sytuacja jest oczywista. Tak samo inżynieria środowiska, która jest bardziej technicznym kierunkiem, studiowanym na wydziałach budownictwa, gdzie dba się przede wszystkim o zachowanie środowiska przyrodniczego w równowadze.

Specjalista ds. ochrony środowiska swoją pracą stara się chronić środowisko, a także dbać o to, by zachowało się w jak najbardziej naturalnym stanie. Do jego obowiązków zalicza się organizowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstwa, związanej z ochroną środowiska, a także przygotowanie dokumentacji, sporządzanie raportów oraz kontrola przestrzegania przepisów. Przeprowadza on też stały nadzór, badając i oceniając stan środowiska naturalnego.

Studia

Specjalista ds. ochrony środowiska powinien mieć ukończone studia wyższe uczelni technicznej na kierunku ochrona środowiska. To kierunek dla osób, które osiągały dobre wyniki w szkole średniej z biologii, chemii, a także fizyki. Wymaga od studentów logicznego rozumowania, odpowiedzialności, spostrzegawczości i dobrej organizacji pracy, zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Kandydat powinien interesować się środowiskiem i zmianami w nim zachodzącymi.

Praca

Specjalista ochrony środowiska może zostać zatrudniony w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zakładach przemysłowych oraz instytucjach monitorujących środowisko i doradczych. Jest to najczęściej praca biurowa, ale także związana z wyjazdami służbowymi w celu oceny badanych lub monitorowanych przedsięwzięć. Chcąc zaistnieć na rynku pracy lub znacznie poprawić swoje CV warto pomyśleć o dodatkowych kurach. Certyfikacja w zakresie normy ISO 14001 wymaga powołania funkcji specjalisty w tym zakresie, dlatego szkolenie na poziomie pełnomocnika lub audytora może zapewnić dobre zatrudnienie.

Przeczytaj  III edycja IT Career Summit - informatyczne targi pracy. Wejdź do gry o karierę marzeń!

Zarobki

Wysokość zarobków jest zależna od dodatkowych kursów i szkoleń, ale zazwyczaj zamyka się w przedziale 4 000 – 10 000 złotych. Osoby, które ukierunkują się w stronę bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą spodziewać się ok. 6 000 złotych brutto zarobków. Praca w firmach consultingowych przy prowadzeniu projektów dotyczących badania oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko to, dla doświadczonych ekspertów, nawet 10 000 złotych brutto. Firmy zajmujące się recyklingiem zapewniają około 4 000 złotych brutto. Należy pamiętać, że kwoty są szacunkowe i mogą różnić się w zależności od firm, doświadczenia, rynku pracy czy punktów na CV pracownika.

Zawód dla modnych ludzi

Żyjąc w czasach omamionych szałem mediów społecznościowych łatwo zauważyć, że moda jest często ważniejsza od rozsądku i podrzuca ludziom coraz to głupsze pomysły. Jednak wśród licznych absurdów można znaleźć perełki i tym właśnie jest coraz popularniejszy zdrowy styl życia. Ćwiczenia, wegetarianizm czy protesty to jedno, ale często wiążą się z one większą świadomością tego co za oknem. Bazując na tej modzie, można śmiało stwierdzić, że ludzie, którzy chcą się kształcić w kierunku ochrony środowiska są zwyczajnie modni, a przy tym mogą być w przyszłości wyposażeni w wiedzę, która naprawdę pozwoli im zmieniać świat na lepsze.