Co drugi Polak zna angielski!

W kwestii świadomości, iż znajomość języka obcego jest koniecznością w dzisiejszych czasach, Polacy wykonali w ostatnich latach duży skok jakościowy.

Dziś mamy na rynku pracy wiele szkół językowych, które uginają się od chętnych w różnym wieku próbujących nauczyć się któregoś z języków. Młodzież szkolna traktuje umiejętność posługiwania się obcą mową jako jeden ze swoich najważniejszych przedmiotów w całej edukacji. Polacy wyjeżdżając za granicę, za drugi podstawowy cel, prócz zarobkowych, wymieniają przyswojenie języka. Wielu z nich studiuje na obcojęzycznych uczelniach wyższych i wiąże się stosunkiem pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Dzięki temu umiejętność mówienia choć w jednym języku stała się już niemalże normą, a coraz więcej osób posługuje się dwoma, a nawet trzema językami.

Instytut Badawczy Randstad, na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez pracownię badawczą MillwardBrown, przygotował raport dotyczący kwestii znajomości sześciu popularnych języków obcych przez Polaków. Dane były zbierane w grupie ponad 40 tysięcy respondentów. Wyniki badania są bardzo optymistyczne. Aż 49,6% Polaków deklaruje znajomość choć jednego języka obcego na co najmniej podstawowym poziomie. Z tego 23% osób zna jeden lub więcej języków na poziomie dobrym lub biegłym. 19% badanych wskazała, iż zna tylko jeden język na na poziomie podstawowym.

Angielski, co nie zaskakuje, zdecydowanie wybija się na tle innych języków. Na poziomie biegłym lub dobrym zna go 17% badanych. Do analogicznej znajomości języka niemieckiego przyznaje się nieco ponad 5% społeczeństwa. Umiejętność porozumiewania się językiem rosyjskim, za pomocą podstawowych zwrotów, deklaruje około 13% badanych, co plasuje ten język na drugiej pozycji wśród języków obcych znanych na poziomie średnim. 12 % na tym poziomie mówi w języku niemieckim. Francuski, hiszpański i włoski zna, w zbliżonych okolicach, kilka procent respondentów.

Najlepiej językami obcymi posługują się mieszkańcy dużych miast. Według badania najlepszą znajomością języka angielskiego mogą pochwalić się mieszkańcy Warszawy, gdzie 40% obywateli posługuje się nim dobrze lub biegle. Na kolejnych miejscach znalazły się Kraków i Poznań. Niemiecki lub rosyjski zna dobrze lub biegle co dwudziesty Polak. Najwięcej osób, które się nimi posługują, można odnaleźć we Wrocławiu. Francuski zaś dominuje w Warszawie.