Co drugi Polak zna angielski! - KS Service
+
KSSERVICE

Co drugi Polak zna angielski!

Co drugi Polak zna angielski!
30/10/2016

Co drugi Polak zna angielski!

Wkwestii świadomości, iż znajomość języka obcego jestkoniecznością w dzisiejszych czasach, Polacy wykonali w ostatnichlatach duży skok jakościowy.

Dziśmamy na rynku pracy wiele szkół językowych, które uginają sięod chętnych w różnym wieku próbujących nauczyć się któregośz języków. Młodzież szkolna traktuje umiejętność posługiwaniasię obcą mową jako jeden ze swoich najważniejszych przedmiotów wcałej edukacji. Polacy wyjeżdżając za granicę, za drugipodstawowy cel, prócz zarobkowych, wymieniają przyswojenie języka.Wielu z nich studiuje na obcojęzycznych uczelniach wyższych i wiążesię stosunkiem pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Dziękitemu umiejętność mówienia choć w jednym języku stała się jużniemalże normą, a coraz więcej osób posługuje się dwoma, anawet trzema językami.

InstytutBadawczy Randstad, na podstawie wyników badań przeprowadzonychprzez pracownię badawczą MillwardBrown, przygotował raportdotyczący kwestii znajomości sześciu popularnych języków obcychprzez Polaków. Dane były zbierane w grupie ponad 40 tysięcy respondentów. Wyniki badania są bardzo optymistyczne.Aż 49,6% Polaków deklaruje znajomość choć jednego języka obcegona co najmniej podstawowym poziomie. Z tego 23% osób zna jeden lubwięcej języków na poziomie dobrym lub biegłym. 19% badanychwskazała, iż zna tylko jeden język na na poziomie podstawowym.

Angielski,co nie zaskakuje, zdecydowanie wybija się na tle innych języków.Na poziomie biegłym lub dobrym zna go 17% badanych. Do analogicznejznajomości języka niemieckiego przyznaje się nieco ponad 5%społeczeństwa. Umiejętność porozumiewania się językiemrosyjskim, za pomocą podstawowych zwrotów, deklaruje około 13%badanych, co plasuje ten język na drugiej pozycji wśród językówobcych znanych na poziomie średnim. 12 % na tym poziomie mówi wjęzyku niemieckim. Francuski, hiszpański i włoski zna, wzbliżonych okolicach, kilka procent respondentów.

Najlepiejjęzykami obcymi posługują się mieszkańcy dużych miast. Wedługbadania najlepszą znajomością języka angielskiego mogą pochwalićsię mieszkańcy Warszawy, gdzie 40% obywateli posługuje się nimdobrze lub biegle. Na kolejnych miejscach znalazły się Kraków iPoznań. Niemiecki lub rosyjski zna dobrze lub biegle co dwudziestyPolak. Najwięcej osób, które się nimi posługują, możnaodnaleźć we Wrocławiu. Francuski zaś dominuje w Warszawie.

Przeczytaj  Opieka do seniora na zastępstwo – na czym polega?