Emerytury za pracę za granicą - KS Service
+
KSSERVICE

Emerytury za pracę za granicą

Emerytury za pracę za granicą
12/06/2017

Emerytury za pracę za granicą

Zależnie od kraju, w którym praca była wykonywana oraz od czasu jej wykonywania, można liczyć na świadczenia emerytalne. Czym skutkuje pełnienie obowiązków pracowniczych za granicą i jaki to ma wpływ na naszą emeryturę?

Legalna praca w jednym z 28 ośmiu państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie oznacza określone prawo do świadczeń emerytalnych.

Wiek emerytalny

Poszczególne państwa różnią się z góry narzuconym wiekiem emerytalnym, co wbrew pozorom może mieć dość znaczący wpływ na naszą emeryturę. Przed rozpoczęciem pobierania świadczenia z konkretnego państwa należy mieć świadomość, że może ono wpłynąć na wysokość emerytury, która dopiero zacznie być wypłacana. Niezależnie od państwa, w którym się aktualnie mieszka albo gdzie pracowało się ostatnio, wiek emerytalny nie ulega zmianie. Oznacza to, że emerytura jest wypłacana w momencie osiągnięcia odpowiedniego wieku, ustanowionego przez państwo, skąd chce się pobierać świadczenie. W celu uzyskania pomocy i informacji warto udać się do zakładu ubezpieczeń emerytalnych.

Wniosek

W celu złożenia wniosku o przyznanie emerytury należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń emerytalnych. Kraj, do którego przynależy zakład, jest odpowiedni do miejsca, gdzie się mieszka lub gdzie pracowało się w ostatnim czasie. W przypadku złożenia wniosku w państwie, gdzie się mieszka, ale nie pracowało się tam, wniosek zostanie przekazany odpowiedniemu urzędowi. Podczas składania wniosku należy wypełnić formularz ZUS Rp-1E orz formularz unijny E 207 PL.

Proces ubiegania się o emeryturę może trwać kilka miesięcy, dlatego warto szukać informacji i porad o danym państwie około pół roku przed planowanym terminem przejścia na emeryturę.

Dokumenty

Wymagane są dokumenty potwierdzające polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia. Legalna praca musi być ubezpieczona, bez tego nie ma mowy o naliczaniu do emerytury. Pozostałe dokumenty mogą być różne, w zależności od danego kraju, ale standardowo potrzeba podać numer rachunku bankowego oraz okazać dowód tożsamości. Zakład ubezpieczeń emerytalnych, który rozpatruje wniosek klienta, jest zobowiązany udzielić więcej informacji.

Przeczytaj  Praca sezonowa w Hiszpanii

Wysokość emerytury

Na początku rozliczenia konkretnej osoby system sprawdza każdy kraj osobno. Ważna jest ilość odprowadzonych składek, długość pracy oraz składki opłacane w innych państwach. Każdy urząd ubezpieczeń emerytalnych, przynależny do kraju gdzie się pracowało, oblicza wysokość części emerytury. Uwzględniany jest okres składkowy z innych państw. Kolejnym krokiem jest wyliczenie teoretycznej kwoty emerytury, czyli zsumowanie i ustalenie wysokości emerytury, gdyby wszystkie składki były odprowadzane w ramach krajowego sytemu emerytalnego. Uzyskaną kwotę koryguje się odpowiednio i otrzymuje świadczenie proporcjonalne. Zakład ubezpieczeń emerytalnych wypłaca kwotę, która jest w konkretnym państwie wyższa.

Ciekawe informacje o pracy za granicą dostępne również na naszej stronie – ksservice.pl/kandydat/praca-za-granica