+
KSSERVICE

Emerytury za pracę za granicą

Emerytury za pracę za granicą
12/06/2017

Zależnie od kraju, w którym praca była wykonywana oraz od czasu jej wykonywania, można liczyć na świadczenia emerytalne. Czym skutkuje pełnienie obowiązków pracowniczych za granicą i jaki to ma wpływ na naszą emeryturę?

Legalna praca w jednym z 28 ośmiu państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie oznacza określone prawo do świadczeń emerytalnych.

Wiek emerytalny

Poszczególne państwa różnią się z góry narzuconym wiekiem emerytalnym, co wbrew pozorom może mieć dość znaczący wpływ na naszą emeryturę. Przed rozpoczęciem pobierania świadczenia z konkretnego państwa należy mieć świadomość, że może ono wpłynąć na wysokość emerytury, która dopiero zacznie być wypłacana. Niezależnie od państwa, w którym się aktualnie mieszka albo gdzie pracowało się ostatnio, wiek emerytalny nie ulega zmianie. Oznacza to, że emerytura jest wypłacana w momencie osiągnięcia odpowiedniego wieku, ustanowionego przez państwo, skąd chce się pobierać świadczenie. W celu uzyskania pomocy i informacji warto udać się do zakładu ubezpieczeń emerytalnych.

Wniosek

W celu złożenia wniosku o przyznanie emerytury należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeń emerytalnych. Kraj, do którego przynależy zakład, jest odpowiedni do miejsca, gdzie się mieszka lub gdzie pracowało się w ostatnim czasie. W przypadku złożenia wniosku w państwie, gdzie się mieszka, ale nie pracowało się tam, wniosek zostanie przekazany odpowiedniemu urzędowi. Podczas składania wniosku należy wypełnić formularz ZUS Rp-1E orz formularz unijny E 207 PL.

Proces ubiegania się o emeryturę może trwać kilka miesięcy, dlatego warto szukać informacji i porad o danym państwie około pół roku przed planowanym terminem przejścia na emeryturę.

Dokumenty

Wymagane są dokumenty potwierdzające polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia. Legalna praca musi być ubezpieczona, bez tego nie ma mowy o naliczaniu do emerytury. Pozostałe dokumenty mogą być różne, w zależności od danego kraju, ale standardowo potrzeba podać numer rachunku bankowego oraz okazać dowód tożsamości. Zakład ubezpieczeń emerytalnych, który rozpatruje wniosek klienta, jest zobowiązany udzielić więcej informacji.

Wysokość emerytury

Na początku rozliczenia konkretnej osoby system sprawdza każdy kraj osobno. Ważna jest ilość odprowadzonych składek, długość pracy oraz składki opłacane w innych państwach. Każdy urząd ubezpieczeń emerytalnych, przynależny do kraju gdzie się pracowało, oblicza wysokość części emerytury. Uwzględniany jest okres składkowy z innych państw. Kolejnym krokiem jest wyliczenie teoretycznej kwoty emerytury, czyli zsumowanie i ustalenie wysokości emerytury, gdyby wszystkie składki były odprowadzane w ramach krajowego sytemu emerytalnego. Uzyskaną kwotę koryguje się odpowiednio i otrzymuje świadczenie proporcjonalne. Zakład ubezpieczeń emerytalnych wypłaca kwotę, która jest w konkretnym państwie wyższa.

Ciekawe informacje o pracy za granicą dostępne również na naszej stronie – ksservice.pl/kandydat/praca-za-granica