Pracownicy z Ukrainy w Polsce - KS Service
+
KSSERVICE

Pracownicy z Ukrainy w Polsce

Pracownicy z Ukrainy w Polsce
13/12/2016

Pracownicy z Ukrainy w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat liczba pracowników ukraińskich, zatrudnionych w Polsce, stale rośnie. Polscy pracodawcy cenią ich za pracowitość, organizację pracy i niskie koszty zatrudnienia.

Ukraińcy na polskim rynku są podobnie cenieni i traktowani jak Polacy w Wielkiej Brytanii. To dobrzy, solidni i wielozadaniowi pracownicy, których wielkim atutem jest niski koszt zatrudnienia. Na duży plus przemawia również mobilizacja, jaką wykazują obywatele Ukrainy do przyjazdu zarobkowego do Polski, z którą graniczą od zachodu.

Dowiedz się jak rekrutujemy  pracowników z Ukrainy

Zatrudnienie

Obywatele ukraińscy najczęściej szukają zatrudnienia jako pracownicy fizyczni oraz w branżach gastronomicznej i motoryzacyjnej. Rzadziej są to stanowiska wyższego szczebla, choć ta tendencja pomału się zmienia. Polacy coraz częściej decydują się sięgać po kompetentnych, wykształconych programistów czy pracowników biurowych z kraju naszego geograficznego sąsiada.

Do końca 2016 roku, aby legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, należało udać się do powiatowego urzędu pracy, gdzie składało się oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziemcowi. Po zarejestrowaniu dokumentu i odebraniu go przez pracodawcę, mógł on zająć się zatrudnieniem owego pracownika. Na podstawie oświadczenia pracownicy z Ukrainy mogli ubiegać się o wizę roboczą.

Liczby

Od roku 2014 do 2015 liczba oświadczeń o zatrudnienie obywateli Ukraińskich wzrosła dwukrotnie. Zarejestrowano ponad 700 tysięcy zgłoszeń. Warto podkreślić, że Ukraińcy stanowią zdecydowaną większość wśród cudzoziemców chcących pracować na polskim rynku pracy. Ich liczba jest nieporównywalna z żadnym innych narodem. Nie sposób ustalić ilu ich pracuje w naszym kraju, ponieważ żadnej statystyki w tej materii nie prowadzi się w naszym kraju. Oznacza to, że może być ich nawet 6 milionów, co jest daną szacunkową, mimo zarejestrowania około 1 miliona wiz pracowniczych, które dotyczą legalnego zatrudnienia.

Zmiany zatrudnienia od przyszłego roku

Od stycznia 2017 roku zatrudnienie cudzoziemców z byłego bloku wschodniego będzie trudniejsze, ale także droższe dla pracodawców. Według resortu pracy zmiany mają dotyczyć warunków pracy i płacy, które powinny być takie same jak dla pracowników krajowych. Zezwolenie na pracę zostanie sformalizowane i zniknie tzw. oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Na jego podstawie pracownicy z Ukrainy mogli być przyjmowani bez żadnych formalności. W zamian za procedurę oświadczeń pojawią się dwa typy zezwoleń. Będzie to praca sezonowa, zezwolenie wydawane na osiem miesięcy oraz praca krótkoterminowa, na sześć miesięcy.

Agencja pomaga sprowadzić pracowników

KS Service od wielu lat prowadzi w pełni legalną rekrutację oraz obsługę zatrudnienia pracowników z Ukrainy. Pozyskując dobrych, zmotywowanych pracowników zza naszej wschodniej granicy, pomaga polskim firmom znacznie ograniczać koszty pracy i sprawnie zarządzać zasobami ludzkimi w ich organizacjach. Wielkim atutem agencji jest fakt, iż posiada własne oddziały we Lwowie oraz Łucku, gdzie specjaliści do spraw rekrutacji stałych mają wiele możliwości dotarcia do ukraińskich specjalistów z każdego rodzaju branż. Pozyskanie pracowników odbywa się w pełnej zgodzie z polskim i międzynarodowym prawem, będąc tym samym usługą legalną. To po stronie agencji leży obowiązek przeprowadzenia pracowników z Ukrainy przez proces legalizacji ich pracy.