Każdy mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą, ale spełniający określone warunki, ma prawo do skorzystania z przywileju urlopu ojcowskiego. W 2018 roku będzie on odbywał się na takich samych zasadach, jak obecnie.  Przede wszystkim urlop ojcowski przysługuje osobom, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne. Jest to o tyle istotne, że pracodawcy nie czytaj dalej...

30 września mija końcowy termin, do kiedy pracodawcy mogą udzielić swoim pracownikom zaległe dni urlopowe za rok 2016. Co istotne czytaj dalej...

Relacje szefa i pracownika to podstawowy motor napędowy funkcjonowania firmy. Zachwianie podstawowych zasad może sprawić, że całość nie będzie dobrze czytaj dalej...

Stanowisko menedżera wiąże się z odpowiedzialnością za grupę ludzi – za ich decyzje, poszanowanie obowiązków, skuteczność realizacji zleceń, a także czytaj dalej...

Państwowa Inspekcja Pracy zazwyczaj nie informuje o planowanej wizycie w przedsiębiorstwie. Zjawia się nagle i w jej mocy znajduje się czytaj dalej...