Czy pracodawcy przysługuje urlop ojcowski? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy pracodawcy przysługuje urlop ojcowski?

Czy pracodawcy przysługuje urlop ojcowski?
28/11/2017

Czy pracodawcy przysługuje urlop ojcowski?

Każdy mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą, ale spełniający określone warunki, ma prawo do skorzystania z przywileju urlopu ojcowskiego. W 2018 roku będzie on odbywał się na takich samych zasadach, jak obecnie. 

Przede wszystkim urlop ojcowski przysługuje osobom, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne. Jest to o tyle istotne, że pracodawcy nie mają obowiązku opłacać tych składek, dlatego też spora część z nich nie decyduje się na taki krok. Tymczasem wiąże się to z określonymi konsekwencjami – brak opłacania składek oznacza, iż przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego.

Po spełnieniu tego wymogu pracodawca musi złożyć do ZUS-u:

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

– zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-b3

– wniosek ubezpieczonego o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego

Co istotne, dokumentację należy złożyć najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem urlopu do siedziby ZUS – u właściwego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika składek.

Przedsiębiorcy należy się identyczny czas urlopu, jak pracownikom – w wymiarze 14 dni. Można go wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach po jednym tygodniu. Jeszcze do 2016 z urlopu można było skorzystać do momentu, kiedy dziecko ukończyło 12 miesięcy życia. Później ten czas został wydłużony do 24 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może skorzystać z urlopu najpóźniej na dwa tygodnie przed ukończeniem przez dziecko 24 miesięcy życia.

Przeczytaj  Gratuluję i dziękuję! – o docenianiu pracownika