Jak wdrożyć nowego pracownika za pomocą onboardingu? - KS Service
+
KSSERVICE

Jak wdrożyć nowego pracownika za pomocą onboardingu?

Jak wdrożyć nowego pracownika za pomocą onboardingu?
27/09/2016

Jak wdrożyć nowego pracownika za pomocą onboardingu?

Ponad 30% pracodawców ma problemy ze zrekrutowaniem wykwalifikowanych pracowników. Znaczna większość z nich nie wie, w jaki sposób zatrzymać dobrego pracownika w swojej firmie na dłuższy okres. Ponad 90% zatrudnionych, u których zastosowano onboarding, pozostaje w pracy znacznie dłużej. Jak przebiega ten proces i czy warto go stosować?

Pierwsze chwile decydują

Z przeprowadzonych badań wynika, że do pełnego zaklimatyzowania się pracownika w nowym miejscu pracy potrzeba dłuższego czasu – nawet 6 miesięcy. Ten okres często pokrywa się z tzw. okresem próbnym, który jest decydujący zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Znaczna cześć firm o tym zapomina lub świadomie ignoruje potrzeby nowozatrudnionych osób. Ten początkowy okres jest jednak najważniejszy, albowiem w ciągu pierwszych 45 dni z zatrudnienia w nowym miejscu pracy rezygnuje aż 22% badanych, a 50% z nich decyduje się na opuszczenie zakładu pracy w ciągu pierwszych czterech miesięcy. Z przedstawionych statystyk wnioski wysuwają się same. Bardzo ważnym etapem zatrudnienia nowego pracownika jest zapoznanie go z prawami i obowiązkami wynikającymi z podjęcia pracy, jak również przedstawienie planu działania oraz zapoznanie go ze strukturami organizacji. Pracownika trzeba na tym etapie zapoznać z obowiązującymi wartościami oraz charakterem firmy. Wówczas można mówić, iż ten proces jest rzeczywiście onboardingiem.

Czym nie jest

Należy mieć w świadomości, że onboarding nie jest oswajaniem pracownika z nowym otoczeniem czy możliwością nawiązania przyjaznych kontaktów ze współpracownikami. Ma on jedynie wymiar biznesowy. Dobrze zaplanowany i przeprowadzony przynosi firmie wymierne korzyści. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonych badań, gdzie aż 62% zatrudnionych osób w pierwszym roku przyznało, że dzięki onboardingowi zrealizowało swoje cele. Tam gdzie nie przeprowadzano tego procesu jedynie 17% zatrudnionych mogło zaspokoić swoje cele związane z życiem zawodowym.

Kilka sposobów

Jest wiele rodzajów onboardingu. Jednym z nich jest np. Induction Days lub Weeks, który daje możliwość zaznajomienia się z firmą krok po kroku. Inną metodą jest przydzielenie nowozatrudnionemu tzw. office buddy – opiekuna, który pomaga pracownikowi w pierwszych dniach czy tygodniach pracy w aklimatyzacji w zakładzie pracy. Oprócz wspomnianych istnieje szereg innych, które w dużej mierze zależne są od pomysłowości i twórczości pracodawcy. Bez względu na wybrany model trzeba pamiętać, że ma on służyć osiągnięciu zamierzonego celu. Dlatego system wdrożeniowy nie może być krótkotrwałym i pojedynczym zdarzeniem. Poświęcenie uwagi i czasu na rzetelne przeprowadzenie onboardingu w firmie zdecydowanie wpływa jej ogólny wizerunek. Tam gdzie wydaje się, że przeprowadzanie takiego procesu jest bardzo czasochłonne i zbyt skomplikowane, tam nie ma co liczyć na szybkie i dobre wyniki pracy nowozatrudnionego. Tylko ten pracownik, który ma odpowiednią wiedzę może ją przedłożyć na efektywne rezultaty pracy. Onboardin pozwala stworzyć z pracowników jeden zgrany zespół, w którym przestają mieć znaczenie bariery komunikacyjne, a jedyną walką jest osiągnięcie wspólnych celów.

Przeczytaj  Uwaga, ostatnie dni na zaległe urlopy!