Negatywne postępowanie pracodawcy wobec pracownika, złośliwość i uporczywość w naruszaniu praw podwładnego, to wskaźniki czynu zabronionego. Aby złe zachowanie przełożonego uznać za przestępstwo musi wystąpić obok wspomnianych również umyślność i powtarzalność negatywnych manier pracodawcy. Wykroczenie a przestępstwo Pracodawcy, bardziej lub mniej świadomie, mogą naruszać prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy czytaj dalej...

Kodeks Pracy art. 97 określa ogólne zasady wydawania świadectwa pracy a także podaje jego treść. Bardziej szczegółową treść umowy o czytaj dalej...

Ponad 30% pracodawców ma problemy ze zrekrutowaniem wykwalifikowanych pracowników. Znaczna większość z nich nie wie, w jaki sposób zatrzymać dobrego czytaj dalej...

Zakładając biznes zaczyna się od zatrudnienia jak najlepszych pracowników. To oni pozyskują klientów, w żadnym przypadku odwrotnie. Co zrobić, aby czytaj dalej...

Bardzo ważnym elementem budowania kultury zaangażowania jest umiejętność doceniania wykonywanej pracy swoich współpracowników przez menadżerów. Bywają jednak z tym problemy czytaj dalej...