Postępowanie pracodawcy w przypadku braku zgody pracowników na obniżenie wymiaru czasu pracy - KS Service
+
KSSERVICE

Postępowanie pracodawcy w przypadku braku zgody pracowników na obniżenie wymiaru czasu pracy

Postępowanie pracodawcy w przypadku braku zgody pracowników na obniżenie wymiaru czasu pracy
27/06/2020

Postępowanie pracodawcy w przypadku braku zgody pracowników na obniżenie wymiaru czasu pracy

Generalnie szczególne przepisy, wprowadzane w życie w ramach rozwiązań antykryzysowych i mających przeciwdziałać skutkom epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wymagają, by przedstawiciele załogi podpisali z pracodawcą porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy. Są jednakże sytuacje, gdy pracownicy nie chcą zgodzić się na takie rozwiązanie.

Jaki jest tryb wyłaniania przedstawicieli załogi do podpisania porozumienia z pracodawcą?

Zgodnie z art. 15g ust. 11 i 12 specustawy z dnia 2 marca 2020 roku o COVID-19, warunki i tryb wykonywania pracy w przedsiębiorstwie w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z załogą przedsiębiorstwa.

Do zawarcia takowego porozumienia z pracodawcą uprawnione są:

  • organizacje związkowe reprezentatywne (zgodnie z art. 25.3 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych; Dz.U. z 2019 r., poz. 263), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
  • organizacje związkowe reprezentatywne, jeśli u pracodawcy nie działają takie, które zrzeszałyby co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
  • zakładowa organizacja związkowa, jeśli u pracodawcy działa ona jedna, albo
  • przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy, jeśli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Jeżeli u pracodawcy nie działa żadna organizacja związkowa, a istnieją problemy z przeprowadzeniem wyboru przedstawicieli pracowników z powodu epidemii, trwającego przestoju ekonomicznego, czy też wykonywania pracy w formie zdalnej, wówczas pracodawca może skorzystać z możliwości zawarcia wymaganego porozumienia z przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio do innych celów przewidzianych w prawie pracy.

Kopia takiego porozumienia przekazywana jest następnie do okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia. Jeśli natomiast pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy objęci byli ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, wówczas okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o zwartym porozumieniu do rejestru takich układów.

Co może uczynić pracodawca, gdy przedstawiciele załogi nie zgodzą się na podpisanie porozumienia w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy?

Otóż do tej pory brak takiego porozumienia generalnie blokował możliwość jego wprowadzenia. Zatem do ewentualnego obniżenia wymiaru czasu pracy może dojść jedynie na podstawie porozumienia stron bądź też w drodze wypowiedzenia zmieniającego zawartego z poszczególnymi pracownikami. Jednakże w sytuacji zastosowania powyższych rozwiązań pracodawca nie mógł otrzymać dofinansowania z tarczy antykryzysowej. Możliwość ubiegania się o nie przysługiwała bowiem tylko wtedy, gdy zostało podpisane porozumienie pomiędzy nim, a przedstawicielami załogi.

Przeczytaj  Jak wdrożyć nowego pracownika za pomocą onboardingu?

Jednak powyższa sytuacja uległa zmianie z chwilą wejścia w życie rozwiązań przewidzianych w ramach tarczy antykryzysowej 4.0, czyli ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086).

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza bowiem do specustawy o COVID-19 z dnia 2 marca 2020 roku art. 15gg pozwalający uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników również w przypadku nieobjęcia ich postojem z art. 81 kodeksu pracy, jak i przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Aby jednak pracodawca mógł z takiej formy pomocy skorzystać, muszą zaistnieć dodatkowe okoliczności, jak chociażby spadek obrotów gospodarczych w myśl rozumienia art. 15 g ust. 9 specustawy, będący następstwem wystąpienia COVID-19.

Podsumowując, brak zgody pracowników czy też organizacji związkowych na wprowadzenie przestoju ekonomicznego czy też obniżonego wymiaru czasu pracy nie powoduje już teraz u pracodawcy braku możliwości uzyskania pomocy finansowej. Jest to jednak uzależnione od zaistnienia rzeczywistych negatywnych skutków epidemii w postaci spadku obrotów przedsiębiorstwa. Tym niemniej dobrze się stało, iż ustawodawca taką możliwość przewidział, gdyż nie wszyscy pracodawcy byli w stanie osiągnąć porozumienie z załogą w tym zakresie.