Poznaj umowę przedwstępną - KS Service
+
KSSERVICE

Poznaj umowę przedwstępną

Poznaj umowę przedwstępną
09/11/2016

Poznaj umowę przedwstępną

Terminumowy przedwstępnej najczęściej pojawia się przy kupniemieszkania, jednak niesie za sobą więcej możliwości. Istotąumowy przedwstępnej jest zobowiązanie.

Zgodniez ustawą Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm., dalej „k.c.”) umowa przedwstępna to taka, przez którąjedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia wprzyszłości oznaczonej umowy, czyli umowy przyrzeczonej.

Umowaprzedwstępna zobowiązuje do zawarcia umowy, której najistotniejszepostanowienia znajdują się już w umowie przedwstępnej. Stronymogą wprowadzić jeszcze postanowienia wykraczające poza ustalonewcześniej, ale sama istota to zawarcie umowy z kontynuacją jejpostanowień w przyszłości.

Termin

Terminzawarcia umowy przyrzeczonej powinien zostać określony możliwieprecyzyjnie. Jeżeli nie został on wskazany w umowie, to ustala gostrona uprawniona do żądania jej zawarcia. W przypadku, gdy obiestrony są do tego uprawnione i wyznaczyły różne terminy, stronywiąże termin wyznaczony przez stronę, która złożyła stosowneoświadczenie wcześniej. Nie można żądać zawarcia umowyprzyrzeczonej, jeżeli w ciągu roku od zawarcia umowy przedwstępnejstrony nie wniosły terminu jej zawarcia.

Forma

Formaumowy przedwstępnej nie jest narzucona przez przepisy. Ważnośćumowy nie definiują pisma i akty notarialne. Warto jednak zawrzećumowę wraz z aktem notarialnym, zwłaszcza przy uchylaniu sięjednej ze stron od odpowiedzialności, ponieważ jest to, wkonsekwencji, przymusowe doprowadzenie do zawarcia umowy właściwej.

Funkcja

Wnawiązaniu do poprzedniego punktu – funkcja umowy przedwstępnej jestrównocześnie ostrzegawcza i zabezpieczająca.

Zadatek

Zadatekjest kolejną formą zadbania o przyszłą realizację wszystkichpostanowień z umowy przedwstępnej. Zadatek wręcza sprzedającemukupujący przy zawarciu umowy przedwstępnej. Może być on dowolnejwysokości, ale powinna ona nakłonić sprzedającego do rozważeń czy ewentualne wycofanie si, jest dobrze przemyślanym posunięciem.

Skutkiuchylenia się

Jeżelijedna ze stron uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, drugastrona może żądać naprawienia szkód, które poniosła, liczącna dojście do skutku umowy przyrzeczonej. W przypadku, gdy umowaprzedwstępna czyni zadość wymogom zawartym w umowieprzyrzeczonej, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowyprzyrzeczonej.

Przeczytaj  Czy granie w Pokemon Go może wpłynąć na zwolnienie z pracy?

Roszczenia

Roszczeniaz umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od dnia, w którymumowa przyrzeczona miała zostać zawarta. Wzniesienie pozwu owykonanie umowy przedwstępnej nie przerywa biegu przedawnienia.