Uwaga, ostatnie dni na zaległe urlopy! - KS Service
+
KSSERVICE

Uwaga, ostatnie dni na zaległe urlopy!

Uwaga, ostatnie dni na zaległe urlopy!
12/09/2017

Uwaga, ostatnie dni na zaległe urlopy!

30 września mija końcowy termin, do kiedy pracodawcy mogą udzielić swoim pracownikom zaległe dni urlopowe za rok 2016.

Co istotne, niedotrzymanie tego terminu może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia kary grzywny, o czym mowa w przepisach Kodeksu pracy. Jej wysokość wahać się może od 1 000 do 30 000 złotych. Kara będzie możliwa, jeśli zostanie udowodnione, iż brak wykorzystania urlopu wiąże się wyłącznie z winą po stronie pracodawcy. Jeśli więc wina jest po stronie pracownika, a może to być chociażby długotrwała choroba czy długie zwolnienie lekarskie, to kary nie będzie.

Pracodawcy powinni udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym przysługuje mu do niego prawo. Kiedy jednak tak się nie stanie, a dziać to się może w szczególnych przypadkach, które zostały przez nas wymienione powyżej, to należy to obowiązkowo uczynić do 30 września kolejnego roku.

Należy przy tym pamiętać, iż urlop wypoczynkowy podlega przedawnieniu. Jeśli wiec pracownik nie wykorzysta urlopu za rok 2016 do 30 września 2017 roku, a 1 października zażąda udzielenia urlopu, to jego przedawnienie będzie miało miejsce 1 października 2020 roku.

Przeczytaj  Samodzielne przygotowanie e-sprawozdania finansowego w aplikacji komputerowej