Czy masz obowiązek wydawać paski wynagrodzeń? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy masz obowiązek wydawać paski wynagrodzeń?

Czy masz obowiązek wydawać paski wynagrodzeń?
28/06/2017

Czy masz obowiązek wydawać paski wynagrodzeń?

Każdy pracownik ma prawo wiedzieć w jaki sposób zostało naliczone jego wynagrodzenie. Pracodawca nie musi jednak dokumentować tego w wykazie na piśmie.

Jeśli taka możliwość nie została wskazana w wewnętrznym regulaminie, to pracodawca nie ma obowiązku wydawania co miesiąc paska wynagrodzeń swoim pracownikom. W praktyce jednak wiele firm decyduje się na taki krok, by ograniczyć do minimum dodatkowe pytania pracobiorców o to w jaki sposób kwota została naliczona, a także by móc szybko zainterweniować w razie wątpliwości.

W przypadku jeśli pracownik zażąda wglądu do dokumentów, na podstawie których obliczono jego wynagrodzenie, to pracodawca jest zobowiązany, aby mu to umożliwić. W tym stwierdzeniu mieści się regulamin wynagradzania, lista obecności, karta ewidencji czasu pracy czy właśnie lista z opisem podziału wypłacanego wynagrodzenia za pracę. Żądanie może być wniesione zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Jednocześnie, pracodawca nie może udostępnić informacji o wysokości wynagrodzenia innych pracowników, nawet tych zajmujących analogiczne stanowiska. Informacje o wynagrodzeniu danego pracownika jest jego dobrem osobistym i tym samym staje się chronione prawem. Nierespektowanie tego wymogu może wiązać się dla pracodawcy z obowiązkiem wypłacenia odszkodowania, karze ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. W zależności czy czyni to umyślnie, czy nie.

Przeczytaj  Wykonywanie obowiązków z zakresu bhp w czasie epidemii