Czy możesz skrócić swoje zwolnienie lekarskie?

Jesteś po operacji, czujesz się już dobrze i masz poczucie, że śmiało mógłbyś wrócić do pracy. Twoje zwolnienie obowiązuje jednak jeszcze przez miesiąc. Czy możesz je samowolnie skrócić?

Niestety, nie jest to takie proste. Zgodnie z prawem pracobiorca w okresie orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy nie może wykonywać swoich obowiązków. Karą za nieprzestrzeganie tego przepisu może być utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia - nawet jeśli będzie się posiadało zgodę lekarską skracającą ten wcześniej wskazany termin...

Jeśli zwolnienie wynosi mniej niż 30 dni, a pracobiorca chce wcześniej wrócić do pracy, to sprawa jest w samej teorii prosta – może to uczynić, a ZUS potraktuje to jako automatyczne wycofanie się ze starań o zasiłek chorobowy.

Najlepszym wyjściem jest jednak zdobycie zaświadczenia od lekarza leczącego ze wskazaniem daty odzyskania sprawności, które winno być przedłożone płatnikowi wynagrodzenia chorobowego, czyli w większości przypadków ZUS. Wtedy też pracodawca może umożliwić pracę swojemu pracownikowi i zapłacić mu za przepracowany okres czasu. Wynagrodzenie chorobowe jest wtedy wypłacane tylko za wykorzystane dni zwolnienia. Często jest także praktykowane, że jeżeli do końca zwolnienia pozostało już niewiele dni, to pracownik podejmuje pracę, a pracodawca wysyła wtedy do ZUS-u oświadczenie o powrocie pracownika do pełnienia swoich obowiązków. 

Niestety, to teoria, która w praktyce nie zawsze stoi murem za pracownikiem. Niejasne prawo powoduje, iż w zależności od placówki ZUS, może zostać podjęta decyzja o cofnięciu całości zasiłku chorobowego. Dlatego też nie radzimy skracać wskazanego w dokumencie czasu zwolnienia lekarskiego - to się zazwyczaj zupełnie nie opłaca...

W teorii, inaczej jest, jeśli zwolnienie od pracy przekracza okres 30 dni. Wtedy też tylko lekarz medycy pracy, po przeprowadzeniu badań kontrolnych, może wydać decyzję o pozwoleniu na pracę. Na badania kieruje pracownika pracobiorca. W przypadku decyzji pozwalającej wrócić do pracy, zasiłek chorobowy przysługuje tylko za czas, gdy dana osoba nie pracowała.