Czy możesz skrócić swoje zwolnienie lekarskie? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy możesz skrócić swoje zwolnienie lekarskie?

Czy możesz skrócić swoje zwolnienie lekarskie?
27/04/2017

Czy możesz skrócić swoje zwolnienie lekarskie?

Jesteśpo operacji, czujesz się już dobrze i masz poczucie, że śmiałomógłbyś wrócić do pracy. Twoje zwolnienie obowiązuje jednakjeszcze przez miesiąc. Czy możesz je samowolnie skrócić?

Niestety,nie jest to takie proste. Zgodnie z prawem pracobiorca w okresieorzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy nie może wykonywaćswoich obowiązków. Karą za nieprzestrzeganie tego przepisu możebyć utrata prawa do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia – nawet jeśli będzie się posiadało zgodę lekarską skracającą ten wcześniej wskazany termin…

Jeślizwolnienie wynosi mniej niż 30 dni, a pracobiorca chce wcześniejwrócić do pracy, to sprawa jest w samej teorii prosta – może to uczynić, a ZUSpotraktuje to jako automatyczne wycofanie się ze starań o zasiłekchorobowy.

Najlepszymwyjściem jest jednak zdobycie zaświadczenia od lekarza leczącegoze wskazaniem daty odzyskania sprawności, które winno byćprzedłożone płatnikowi wynagrodzenia chorobowego, czyli wwiększości przypadków ZUS. Wtedy też pracodawca może umożliwićpracę swojemu pracownikowi i zapłacić mu za przepracowany okresczasu. Wynagrodzenie chorobowe jest wtedy wypłacane tylko zawykorzystane dni zwolnienia. Często jest także praktykowane, żejeżeli do końca zwolnienia pozostało już niewiele dni, topracownik podejmuje pracę, a pracodawca wysyła wtedy do ZUS-uoświadczenie o powrocie pracownika do pełnienia swoich obowiązków. 

Niestety, to teoria, która w praktyce nie zawsze stoi murem za pracownikiem. Niejasne prawo powoduje, iż w zależności od placówki ZUS, może zostać podjęta decyzja o cofnięciu całości zasiłku chorobowego. Dlatego też nie radzimy skracać wskazanego w dokumencie czasu zwolnienia lekarskiego – to się zazwyczaj zupełnie nie opłaca…

W teorii, inaczej jest, jeśli zwolnienie od pracy przekracza okres30 dni. Wtedy też tylko lekarz medycy pracy, po przeprowadzeniubadań kontrolnych, może wydać decyzję o pozwoleniu na pracę. Nabadania kieruje pracownika pracobiorca. W przypadku decyzjipozwalającej wrócić do pracy, zasiłek chorobowy przysługujetylko za czas, gdy dana osoba nie pracowała.

Przeczytaj  Czy będą zmiany w zakresie dofinansowania wynagrodzeń dla niepełnosprawnych?