Czy pracobiorca może natychmiastowo odejść z pracy? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy pracobiorca może natychmiastowo odejść z pracy?

Czy pracobiorca może natychmiastowo odejść z pracy?
31/03/2017

Czy pracobiorca może natychmiastowo odejść z pracy?

O rozwiązaniu umowy bez okresu wypowiedzenia ze strony pracodawcy pisaliśmy już wielokrotnie. Jak to jednak wygląda w sytuacji, jeśli to pracobiorca chce odejść z pracy w trybie natychmiastowym? W szczególnych przypadkach ma do tego pełne prawo.

Jest to możliwe, kiedy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika lub jeśli zostanie wydane orzeczenie lekarskie, które stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie zamierza przenieść go, w określonym terminie, do pełnienia obowiązków, które będą adekwatne do jego aktualnego stanu zdrowotnego.

Reasumując, wszelkie działania, które mogą powodować utratę życia lub zdrowia pracownika oznaczają dla niego możliwość natychmiastowego zerwania warunków umowy i tym samym współpracy. Aby to wykazać, potrzebne są stosowne badania lekarskie, które udokumentują szkodliwy wpływ pełnionego obowiązku pracowniczego.

Co istotne, nie ma znaczenia czy zaistniałe warunki są wynikiem niedopatrzenia pracodawcy, czy też obiektywnie nie ponosi on żadnej winy. Skutek jest jeden – pracobiorca może zdecydować się na rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika można rozumieć jako działanie umyślne lub wskutek rażącego niedbalstwa, którego rezultatem może być różnego typu zagrożenie dla pracobiorcy. Może więc być to m.in niepłacenie pensji ( tutaj istnieje szereg uwarunkowań, które warto uważnie prześledzić), mobbing, zastosowanie kary finansowej, która nie jest uwzględniona w regulaminie czy tez warunki pracy urągające godności ludzkiej.

Rozwiązanie umowy powinno odbyć się na piśmie, na którym podane też będą powody rozstania z przedsiębiorstwem. Pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania, którego wysokość określa niezawisły sąd.

Przeczytaj  Popraw swoją samoocenę!