Czy Przedsiębiorca-emeryt ma możliwość opłacania składek innych niż zdrowotna? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy Przedsiębiorca-emeryt ma możliwość opłacania składek innych niż zdrowotna?

Czy Przedsiębiorca-emeryt ma możliwość opłacania składek innych niż zdrowotna?
01/08/2019

Czy Przedsiębiorca-emeryt ma możliwość opłacania składek innych niż zdrowotna?

Otóż okazuje się, że tak. Może on nadal, poza obowiązkową składką zdrowotną, opłacać składki emerytalne i rentowe. Dzięki temu będzie on mógł corocznie wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury, zyskując większą kwotę.

Przedsiębiorca-emeryt nie opłaca natomiast w żadnym wypadku ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje mu bowiem ubezpieczenie z tego tytułu już z racji bycia emerytem.

Istnieje również możliwość zwolnienia z konieczności opłacania składki zdrowotnej. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, jeśli emerytura nie przekracza miesięcznie poziomu minimalnego wynagrodzenia (w roku obecnym 2.250 złotych brutto), a przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie połowy najniższej emerytury (czyli 550 złotych, jako połowa z 1.100 złotych). Podobnie sytuacja taka występuje w przypadku karty podatkowej, wówczas też przedsiębiorca-emeryt nie musi opłacać składki zdrowotnej.

Sama wysokość składki zdrowotnej wyliczana jest tak samo, jak dla osób prowadzących działalność gospodarczą, nie będących emerytami. Zatem jest ona wyliczana na podstawie zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia. Składka wynosi 9% tej podstawy, obecnie 342,32 złote.

A co z miesięcznymi deklaracjami składanymi do ZUS?

Jeśli przedsiębiorca-emeryt zdecyduje się na zamknięcie prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas wystarczy, iż złoży stosowną deklarację w gminie, bez konieczności powiadamiania ani ZUS, ani Urzędu Skarbowego. Jeżeli jednak zdecyduje się na kontynuowanie prowadzonej działalności gospodarczej, jest zobowiązany do złożenia deklaracji w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli przejście na emeryturę nastąpi z końcem miesiąca, wystarczy wówczas jedna deklaracja ZUS DRA.

Jeżeli jednak ma to miejsce w środku miesiąca, należy złożyć dwie deklaracje, za miesiąc niepełny (ZUS obliczy składki proporcjonalnie) oraz na kolejne miesiące. Natomiast obowiązkową składkę zdrowotną należy w każdym przypadku zapłacić za pełen miesiąc.

Samego druku deklaracji nie można w tym przypadku wysyłać elektronicznie, istnieje bowiem wymóg jej osobistego dostarczenia do ZUS.

Przeczytaj  Kiedy nie musisz wykonywać poleceń szefa?