Czy współmałżonek może odebrać twoje wynagrodzenie? - KS Service
+
KSSERVICE

Czy współmałżonek może odebrać twoje wynagrodzenie?

Czy współmałżonek może odebrać twoje wynagrodzenie?
20/03/2017

Czy współmałżonek może odebrać twoje wynagrodzenie?

Z przepisów Kodeksu pracy wynika, iż nie ma możliwości, aby wynagrodzenie pracownika zostało swobodnie wypłacone jego partnerowi. Nawet na wyraźne życzenie i nie ma znaczenia czy są oni małżeństwem. W jakich przypadkach może do tego dojść?

Warunkiem dopuszczenia takiej ewentualności jest posiadanie pełnomocnictwa podpisanego przez pracownika. Bez niego wypłata wynagrodzenia innej osobie, niż tej która pełniła obowiązki pracownicze, jest niemożliwa. Co jednak istotne, upoważnienie sprawia, iż współmałżonek może wynagrodzenie odebrać, lecz nie może nim w żaden sposób dysponować.

O wyjątku od tej sytuacji stanowią przepisy zawarte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Według nich wynagrodzenie może zostać wypłacone jeżeli wskutek przemijającej przeszkody pracownik nie jest w stanie odebrać wynagrodzenia. Wtedy też pełnomocnictwo nie będzie wymagane.

Podobnie jest w przypadku nakazu sądu rodzinnego. Jeśli pracownik pozostający we wspólnym pożyciu z zaślubionym partnerem nie spełnia obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, sąd może wydać uprawnienie dla współmałżonka do odbioru wynagrodzenia za pracę.

W przypadku śmierci pracownika pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie jego współmałżonkowi. Nie ma obowiązku przeprowadzania postępowania spadkowego. W tej kwestii nie ma najmniejszych wątpliwości.

Przeczytaj  Cyfrowa rewolucja przemysłowa, a rynek pracy.