DBM Polska - firma, która nie boi się wyzwań - KS Service
+
KSSERVICE

DBM Polska – firma, która nie boi się wyzwań

DBM Polska – firma, która nie boi się wyzwań
04/11/2019

DBM Polska – firma, która nie boi się wyzwań

         Lee Hecht Harrison DBM Polska to jedna firm, która nie unika trudnych sytuacji. Wspiera organizacje z całego świata w tym, co nieuniknione – przeprowadzaniu zmian, które są ciężkie, ale konieczne…

1. DBM Polska: czym zajmuje się firma?

2. Na czym polega outplacement?

           Dzięki doświadczeniu oraz merytorycznej współpracy z organizacjami na całym świecie, firma lhh stała się liderem z zakresu Accelerate Transformation.

1. DBM Polska: czym zajmuje się firma?

           Kiedy wpisujesz w internetową wyszukiwarkę pytanie: hecht co to za firma, pojęcia, jakie ukażą ci się w ramach odpowiedzi, mogą nie być do końca zrozumiałe.

           Lhh specjalizuje się w przeprowadzaniu restrukturyzacji i zwalnianiu pojedynczych pracowników. Lee Hecht Harrison pomaga w przeprowadzeniu w firmie koniecznych zmian tak, aby zminimalizować negatywne skutki dla zwalnianych osób i aby zwolnienia nie wpłynęły negatywnie na pozostałych pracowników. Dbałość o morale pracowników w trakcie koniecznych transformacji i profesjonalizm działania, oparty na doświadczeniu i solidnych, merytorycznych podstawach, pozwala lhh z sukcesem wychodzić na przeciw wyzwaniom.

           DBM Polska specjalizuje się również w budowaniu zaangażowania dla menadżerów i pracowników (więcej informacji na temat Comapact Learningu, znajdziesz pod tym adresem: https://www.lhhpolska.pl/pl). Działalność firmy zmierza do optymalizacji działań firmy i postępach pracowników, którzy są jej ważnym ogniwem.

           Praca lhh, ma na celu pomoc w odpowiedzialnym i sukcesywnym rozwoju firm, z którymi współpracują.

2. Na czym polega outplacement?

          Wiele osób, myli termin ”outplacement” z łagodną wersją określenia, za którym kryje się zwyczajne zwalnianie pracowników. Tymczasem pod tym hasłem kryje się narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Oznacza ono pomoc, której udziela się zwalnianym pracownikom tak, aby odnaleźli się na rynku pracy i bez problemów znaleźli nową posadę.

           Na szczęście działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, stają się coraz bardziej popularne wśród pracodawców. Chęć pomocy osobom, które znalazły się w trudnym momencie kariery, jest tego najlepszym dowodem. Warto zauważyć, że działanie, jakim zajmuje się DBM Polska, nie służy jedynie zwolnionym pracownikom, ale wpływa na atmosferę w pozostałej części zespołu.

Przeczytaj  Rządowe propozycje w sprawie płacy minimalnej

         Każdy pracodawca, przed którym stoi wyzwanie, związane z restrukturyzacją firmy, albo koniecznością zwolnienia pracownika, którego darzy szacunkiem, na pewno znajdzie pomoc w skutecznym outplacemencie, jakim zajmuje się DBM.

undefined