Dobry specjalista ma dziś dużo ofert pracy - KS Service
+
KSSERVICE

Dobry specjalista ma dziś dużo ofert pracy

Dobry specjalista ma dziś dużo ofert pracy
28/03/2019

Dobry specjalista ma dziś dużo ofert pracy

Ostatni okres w Polsce to zdecydowanie rynek pracownika. Dla dobrego specjalisty nie jest już problemem poszukanie lepszej pracy i rozstanie się z obecnym pracodawcą. Co ciekawe, wysokość wynagrodzenia nie jest jedynym powodem zmiany w tym zakresie.

Kiedy pracownik zaczyna myśleć o zmianie pracy?

Główne powody, dla których pracownicy rozważają zmianę pracodawcy, to niewystarczające wynagrodzenie oraz brak możliwości rozwoju. Przeprowadzone przez przedsiębiorstwo Hays badania statystyczne pokazują, że aż 40% obecnych pracowników rozważa zmianę pracodawcy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, a kolejne 20% daje sobie na to perspektywę dwuletnią. To bardzo duża grupa osób.

Dla pracodawców taka sytuacja oznacza zderzenie się z nowymi wyzwaniami. Na chwilę obecną dużą trudnością cechuje się już sam proces rekrutacyjny nowych pracowników, a trzeba zacząć się mierzyć z utrzymaniem starej kadry.

Co powinien uczynić pracodawca, by nie stracić dobrego specjalisty?

Pracodawca przede wszystkim powinien dokonać oceny satysfakcji zatrudnionych osób, ustalić priorytetowe dla nich aspekty pracy oraz znaleźć odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwo te oczekiwania spełnia. Specjaliści z branży HR uważają, że takie badania powinno się przeprowadzać cyklicznie, najlepiej raz w roku. Przedmiotem badań powinno być poznanie nastrojów pracowników, ich poziomu satysfakcji i zaangażowania. Badanie może zostać przeprowadzone w formie anonimowej ankiety.

Badanie to pozwoli określić pracodawcy jego miejsce konkurencyjne na rynku pracy. Ponadto, będzie ono szczególnie pomocne przy określaniu potrzeb pracowników. Bardzo często zdarza się bowiem, że samo wynagrodzenie nie jest jedynym kryterium pozostania w danym przedsiębiorstwie. Coraz ważniejsze dla pracowników stają się inne aspekty, takie jak system zarządzania, konflikty i sposoby ich rozwiązywania oraz inne elementy mające wpływ na zadowolenie i motywację do pracy.

Czy pracodawca powinien więcej uwagi poświęcić strategii zatrudnienia?

Ostatnie lata charakteryzują się malejącym, a ostatnio wręcz już niskim, poziomem bezrobocia. To wszystko powoduje, iż o posiadaną kadrę zdecydowanie warto zadbać. Gdy już pracodawca przeprowadzi badanie satysfakcji pracowników, warto by na tej podstawie opracował spójną strategię zatrudnienia i wynagradzania. Przygotowując ją należałoby też zaczerpnąć wiedzy z prognoz, raportów płacowych i opracowań dotyczących rynku pracy.

Przeczytaj  Przepisy dyrektywy work-life balance w praktyce

Wiedza odnośnie sytuacji w danym sektorze jest szczególnie pomocna przedsiębiorcy przy budowaniu przewagi konkurencyjnej, gdyż umożliwia dopasowanie siatki płac i planów podwyżek do sytuacji rynkowej.

Jak podejść do kwestii wynagrodzenia specjalisty?

Nie będzie żadną nowością stwierdzenie, że wynagrodzenie jest jednym z istotniejszych aspektów podjęcia decyzji o zatrudnieniu w tym, a nie innym, przedsiębiorstwie. W obecnych realiach pracownicy oczekują, że ich wynagrodzenie wzrośnie. Skala podwyżek może być zróżnicowana, w zależności od sytuacji danej branży i przedsiębiorstwa w niej działającego. Przyjmuje się, że podwyżka powinna być chociażby na poziomie inflacji, choć w dobrym tonie jest przekroczenie tego pułapu.

Z badań wynika, iż minimalna skala podwyżki, która będzie przez pracownika odczuwalna, powinna wynieść 10%. To mocny argument, który powinien skutecznie przekonać dobrego specjalistę do pozostania w pracy. Poza tym nawet taka podwyżka pracodawcy zdecydowanie bardziej się opłaca, niż poszukiwanie nowego pracownika. Po pierwsze nową osobę trzeba wdrożyć, po drugie zdecydowanie ciężej prowadzi się dziś proces rekrutacyjny, niż jeszcze 3-4 lata temu. Liczba spływających aplikacji osób zainteresowanych pracą spada, a sam proces rzadziej kończy się sukcesem.

A co w sytuacji, gdy pracodawcy nie stać na podwyżkę, jak wówczas zatrzymać specjalistę?

W takiej sytuacji trzeba znaleźć inne możliwości i rozwiązania, które mogą pracownika zainteresować. Poniżej prezentacja kilku działań, możliwych do zastosowania:

  • Propozycja dodatkowych możliwości kształcenia i rozwoju. Bardzo często okazuje się, że można też uzyskać dodatkowe zewnętrzne finansowanie na tego typu działania.
  • Propozycja pracy zdalnej. To oszczędności w kosztach dojazdu, jednocześnie więcej czasu da rodziny pracownika, czy też na realizację pozazawodowych pasji.
  • Zmiana stanowiska lub zakresu obowiązków. To często jest pomocne, gdy nastąpiło pewne wypalenie. Ponadto ciekawą propozycją może być też możliwość udziału w prestiżowych projektach czy przeniesienie do innego zespołu.

Zdarza się często, że motywacją do poszukiwania innego pracodawcy są relacje w zespole, jakość komunikacji i kultura organizacyjna. Gdy pracownik zakomunikuje chęć odejścia, warto dokładnie poznać szczegóły jego decyzji, niezależnie od tego czy uda się go zatrzymać, czy też nie. Taka wiedza może być bezcenna w kontekście zaplanowania akcji ukierunkowanych na zwiększenie zadowolenia w zespole.

Przeczytaj  Po epidemii możliwe problemy z dokumentami dla cudzoziemców

Co jest najczęstszą przyczyną zmiany pracy?

Według badania Michael Page „Confidence Index”, do najczęstszych przyczyn zmiany pracy należą:

  • Chęć zdobycia nowych umiejętności – dla 60% respondentów
  • Wysokość wynagrodzenia – dla 43% respondentów
  • Brak perspektyw rozwoju w obecnym miejscu zatrudnienia – dla 36% respondentów

Z tego wynika, że kluczowym elementem w procesie powstrzymania dobrego specjalisty przed zmianą pracy jest zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń oraz warsztatów, jak i stałe urozmaicanie ich zadań i obowiązków. Wszystko po to, by pracownicy mogli zdobywać nowe umiejętności.

Co jeszcze ma wpływ na decyzję o chęci zmiany pracy?

Bardzo często przyczyną może być brak możliwości wyboru warunków zatrudnienia, jak i rodzaju umowy. Szczególnie młodsze pokolenie bardzo ceni sobie niezależność i elastyczność, dlatego tak ważne jest dla nich, by mogli oni od czasu do czasu popracować w domu lub samodzielnie decydować o godzinach pracy.

Kolejną kwestią jest etyka biznesu i przestrzeganie przez przedsiębiorstwo zasad społecznej odpowiedzialności. Jeszcze niedawno te kwestie tak naprawdę nie były praktycznie w ogóle istotne, a dziś są mocniej akcentowane. Coraz większa liczba osób chce mieć pewność, iż pracuje w organizacji, która wyróżnia się wysokimi standardami etycznymi i jest zaangażowana w działalność prospołeczną. Według badań Michael Page „Confidence Index” już co trzeci respondent jako potencjalny powód do zmiany pracodawcy podał potrzebę pracy w bardziej etycznym przedsiębiorstwie.

Co jeszcze uległo zmianie w podejściu pracowników do ofert pracy?

Jeszcze kilkanaście lat temu bardzo istotne były dodatkowe benefity pozapłacowe. Obecnie dodatki do pensji są wręcz normą i ich wpływ na decyzję pracownika jest symboliczny. Mimo tego, nadal są one jednak cenione. Do najpopularniejszych dodatków należą pakiety prywatnej opieki medycznej, dodatkowe ubezpieczenia, karty sportowe oraz telefony i samochody służbowe.

W ostatnich latach rośnie znaczenie lokalizacji i wyposażenia przedsiębiorstwa. Pracownikom coraz częściej zależy na krótkim czasie podróży do miejsca pracy, jak i na komfortowych w niej warunkach.

Podsumowując zatem, przed pracodawcami są coraz trudniejsze zadania i wyzwania, by zatrzymać u siebie dobrego specjalistę.