Dyżur pod telefonem - KS Service
+
KSSERVICE

Dyżur pod telefonem

Dyżur pod telefonem
30/10/2017

Dyżur pod telefonem

Zgodnie z art. 1515 Kodeksu pracy pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostania w dyspozycji podczas przebywania w domu. Czas spędzony na dyżurze pod telefonem nie jest wliczany do czasu pracy, jeśli pracownik nie zostanie wezwany do pracy.

Na mocy wyroku SN z 31 stycznia 1978 r., I PRN 147/77 pracownik nie może odmówić pełnienia dyżuru pod telefonem, ponieważ jest on jednym z jego pracowniczych obowiązków. Ten sam wyrok mówi, że czas efektywnej pracy podczas dyżury jest pracą w godzinach nadliczbowych.

Cechy dyżuru pozazakładowego

– na polecenie pracodawcy pozostanie w gotowości do wykonywania pracy, która wynika z umowy o pracę

– pozostanie w gotowości do wykonywania pracy w czasie wykraczającym poza normy godzin pracy wynikających z umowy o pracę

– pozostanie w gotowości do wykonywania pracy w miejscu innym niż zakład pracy, wyznaczonym przez pracodawcę

Co oznacza pełnienie dyżuru?

Dyżur pod telefonem musi być na wyraźne polecenie przełożonego. Nieodebranie telefonu oznacza niewykonanie polecenie służbowego i może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika. Polecenie dyżuru może dotyczyć telefonu prywatnego i służbowego, co jest zależne od wstępnych ustaleń z pracodawcą. Po wezwaniu telefonicznym pracownik jest zobowiązany stawić się w miejscu pracy albo wykonać pracę zdalną przez telefon lub za pomocą sprzętu komputerowego.

Godziny

Przepisy nie określają godzinowego limitu trwania dyżuru pod telefonem, ale nie może ona naruszać prawa pracownika do odpoczynku, zarówno w rozumieniu tygodniowym, jak i dobowym. Bez względu, czy pracownik podczas pełnienia dyżuru, wykonywał pracę, czy nie, dyżur musi być dobrze zaplanowany. Odpoczynek dobowy to przynajmniej 11 godzin, a odpoczynek tygodniowy to przynajmniej 35 godzin. Prostym działaniem można obliczyć, że przy stałych godzinach pracy w tygodniu po 8 godzin dziennie, dyżur pod telefonem nie może być dłuższy niż 5 godzin (8h+11h+5h=24h). W weekendy dyżur pod telefonem, jeżeli pracownik pracuje w poniedziałek, kończy się w sobotę o godzinie zależnej od godziny rozpoczęcia pracy. Jeżeli pracownik rozpoczyna pracę o 7:00 w poniedziałek, jego dyżur najpóźniej musi zakończyć się o 20:00 w sobotę.

Przeczytaj  Kurs na wózki widłowe – to się opłaca!