+

Działalność gospodarcza dla początkujących

Działalność gospodarcza dla początkujących
21/03/2017

Założenie własnej działalności gospodarczej to poważny krok, za którym ciągnie się szereg obowiązków. Chcąc zarejestrować się jako właściciel takiej formy aktywności zawodowej, należy przeanalizować swoją sytuację finansową i rozważyć wszystkie za i przeciw. To decyzja wiążąca, gdzie konsekwencje nieprzemyślanych działań, mogą ciągnąć się latami. Dzisiaj kilka podstawowych zdań o zakładaniu przedsiębiorstwa.

Działalnością gospodarczą nazywamy wykonywanie czynności zarobkowych, które odbywają się w sposób ciągły i zorganizowany. Jest jedną z form aktywności przedsiębiorców na rynku.

Określone prawnie

Polskie prawo posiada kilka definicji działalności gospodarczej. Różnią się one dokładnością opisu czy szczegółami określeń, ale ogólny sens jest podobny i sprowadza się do analogicznych wniosków. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej mamy wyróżnione: zarobkową działalność wytwórczą, usługową, handlową oraz budowlaną, do tego rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Ta sama ustawa opisuje działalność gospodarczą jako zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.

Kryteria podziału

Działalność gospodarczą dzielimy ze względu na dochodowość i swobodę działalności. Pierwsza kategoria, czyli dochodowość, może być podzielona na trzy gałęzie. I tak, mamy działalność gospodarczą, której głównym celem jest przynoszenie dochodu, następnie działalność gospodarczą, która nie ma za główny cel osiągnięcie korzyści finansowych i ostatnią, czyli działalność non-profit, która nie przynosi zysku finansowego. Druga kategoria, czyli swoboda działalności, to działalność regulowana i działalność nieregulowana. Oznaczają one potrzebę przestrzegania szczególnych warunków, które są określone prawnie, a także działalność, którą normują wyłącznie przepisy ogólne.

Plusy jednoosobowej działalności gospodarczej:

 – łatwość założenia i prowadzenia

– odpowiedzialność własna, brak szefa

– nieduże koszty rejestracji i księgowości

– nauka odpowiedzialności i konsekwencji zaniedbań

Minusy jednoosobowej działalności gospodarczej:

– regularnie opłacanie składek ZUS, bez względu na dochody

– brak kontroli osoby na wyższym stanowisku

– odpowiedzialność za długi firmy z własnej kieszeni

– konkurencyjność na rynku

Założenie działalności gospodarczej wiele zmienia w życiu. Odpowiedzialność, która spływa na właściciela jest nieporównywalna do tej szeregowego pracownika w dużej firmie. Nikt nie nadzoruje działań i nie pomaga w korygowaniu ich. Zarządzanie samemu swoim interesem nie jest łatwe także ze względu na to, że łatwo wymieszać finanse prywatne z tymi firmowymi i pogubić się we wszystkich niuansach prawnych. To szybka droga do porażki i zgubienia kontroli. Wiele osób marzy o tym, by być szefem dla samego siebie i mieć nad wszystkim władze. W rozrachunku jest to bardzo ulotne, bo trzeba dbać o wiele kwestii, samo czerpanie z niezależności jest myśleniem dość krótkowzrocznymi. Osoby, które odnajdą się w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej i znajdą sobie dobre miejsce na rynku, mogą stale na tym zyskiwać. Umiejętność dopasowania się do zmiennych standardów i wymogów jest tutaj niezbędna. Warto inwestować w siebie i swoje pomysły, ale trzeba robić to po chłodnej kalkulacji.