Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - KS Service
+
KSSERVICE

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
19/10/2017

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Pracodawca zobowiązany jest do dbania o czystość odzieży roboczej pracownika. Jeśli nie jest w stanie sam się tym zająć, to za przekazanie pracownikowi obowiązku prania i konserwacji odzieży, należy mu się stosowny ekwiwalent pieniężny.

Odzież i obuwie robocze pracodawca nieodpłatnie udostępnia pracownikowi, jeśli istnieje ryzyko, iż jego prywatny ubiór może ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu, a także w przypadku wymagań technologicznych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego obowiązkiem jest dbanie o to, by odzież była konserwowana, prana i ewentualnie naprawiana. Jeśli jednak nie może tego uczynić, to może zlecić to pracownikowi.

 Wypłacony ekwiwalent finansowy powinien być w wysokości kwoty, którą musiał ponieść pracownik, by zapewnić odpowiedni stan ubioru. Pracownicy nie są zobligowani do przedstawiania faktur lub rachunków na dowód uiszczonych opłat. Wysokość kwoty może być wynikiem porozumienia dwóch stron.

Pracodawca nie może zlecić tego obowiązku pracownikowi, jeśli ubiór w wyniku wykonywania pracy uległ skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi. Takie ubrania muszą być przechowywane w miejscu wskazanym przez pracodawcę.

Do ustalenia kwoty wysokości ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, należy posiłkować się ich wyceną na podstawie aktualnych cen rynkowych. Do tego potrzebny będzie również dokument potwierdzający zakup i cenę ubioru.

Przeczytaj  Tematy tabu – nie poruszaj ich w pracy!