Jakie są kosekwencje prawne za kłamstwa w CV? - KS Service
+
KSSERVICE

Jakie są kosekwencje prawne za kłamstwa w CV?

Jakie są kosekwencje prawne za kłamstwa w CV?
31/10/2016

Jakie są kosekwencje prawne za kłamstwa w CV?

Nieścisłościzawarte w CV najczęściej wychodzą na światło dzienne podczaspierwszej rozmowy przez telefon lub już w trakcie rozmowykwalifikacyjnej. Wtedy rekruter i aplikujący narażają się nastratę czasu, kilka gorzkich słów ze strony przyjmującegoaplikację i wstyd przy ujawnieniu próby oszustwa.

W tymprzypadku trudno liczyć na to, że nawet najdrobniejsze kłamstwospotka się ze zrozumieniem i kandydatura aplikanta dalej będzierozpatrywana. Zdecydowanie lepiej stworzyć CV skromniejsze, alegdzie wszelkie fakty się ze sobą zgadzają. Wtedy mamy pewność,że pracodawca zainteresował się naszą osobą, a nie zakłamanymprofilem stworzonym na potrzeby danego stanowiska w pracy.

Problemy zaczynają się w przypadku, kiedy kandydatowi do pracy udasię zatuszować kłamstwa i w konsekwencji otrzyma pracę. Jeśliaplikant skłamał w kwestii bardzo istotnej dla pracodawcy, to możeto skutkować wypowiedzeniem stosunku pracy. Przyczyną będzie brakodpowiednich kwalifikacji do pełnienia obowiązków. Także wtedy,kiedy rozpocznie się już okres próbny pracy kandydata. Zgodnie zart. 34 kodeksu pracy okres wymówienia umowy na okres próbny wynositrzy dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza dwóchtygodni; tydzień, gdy czas próby jest dłuższy niż dwa tygodnie idwa tygodnie, jeśli próba opiewa na trzy miesiące zatrudnienia.Jeśli pracodawca udowodni, iż zawierając umowę działał podwpływem błędu wywołanego zatajeniem prawdy przez kandydata, tomoże uchylić się skutków oświadczenia woli w zakresie zawarciaumowy o pracę, czyli konkretyzując – umowa staje się wtedynieważna.

Jeszczewiększe zmartwienia mogą się zacząć, kiedy okaże się, iżaplikant posługiwał się w trakcie procesu rekrutacji fałszywymidokumentami poświadczającymi wykształcenie czy przebieg kursów.Za taki czyn może grozić odpowiedzialność karna zgodna z artykułu270 i 286 kodeksu karnego, grzywna, kara ograniczenia wolności, anawet pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.Dodając – zgodnie z art. 61 kodeksu wykroczeń, kto przywłaszczasobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosiodznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa,podlega karze grzywny do 1 tys. zł albo karze nagany.

Przeczytaj  Praca w gospodarstwie rolnym – trud, ale też wiele satysfakcji

Pracodawcamoże także obarczyć pracownika odpowiedzialnością majątkową,jeśli okaże się, że okłamał w kwestii posiadania uprawnień dowykonywania określonych czynności, do których został zatrudniony iskutkowało to szkodą dla przedsiębiorstwa. Tutaj kwestierozstrzygnięć należy traktować indywidualnie, z finałem, którynajprawdopodobniej będzie miał miejsce w sądzie. Pomocne mogą byćjednak ustalenia z art. 119 i 122 k.p. Na mocy tego pierwszegoodszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej przez pracownikaszkody. Jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznegowynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzeniatakiej szkody. Art. 122 mówi o tym, iż jeśli pracownik wyrządziłszkodę celowo, to będzie zobowiązany do jej naprawienia w pełnejwysokości.