Jakie zagadnienia z zakresu prawa pracy zaczynają obecnie nabierać nowego znaczenia? - KS Service
+
KSSERVICE

Jakie zagadnienia z zakresu prawa pracy zaczynają obecnie nabierać nowego znaczenia?

Jakie zagadnienia z zakresu prawa pracy zaczynają obecnie nabierać nowego znaczenia?
06/09/2019

Jakie zagadnienia z zakresu prawa pracy zaczynają obecnie nabierać nowego znaczenia?

Zdaniem ekspertów takim zagadnieniem jest obecnie kwestia tworzenia związków zawodowych w przedsiębiorstwach będących częścią międzynarodowych koncernów. Z powodu słabego uzwiązkowienia w naszym kraju, dotychczas związki zawodowe tam nie powstawały. Obecnie zaczyna się to zmieniać, głównie za sprawą inspiracji ze strony europejskich organizacji związkowych.

Jakby jednak na te wszystkie problemy nie spojrzeć, to wydaje się, iż pracodawcy mają obecnie więcej wyzwań niż w przeszłości. Rozwój technologiczny powoduje z jednej strony powstanie możliwości zupełnie nowej organizacji pracy, a z drugiej strony widzimy nowe sposoby wykorzystania istniejących rozwiązań.

Takim dobrym przykładem nowinki technologicznej (która zrobiła już niemałą karierę) jest praca zdalna. Jest ona już coraz bardziej powszechna, stanowiąc często niezły benefit, jednak przysparzając też pracodawcom całkiem nowych wyzwań i problemów. Kwestiami, jakie wymagają rozstrzygnięcia, są zapewne takie zagadnienia, jak:

  • jakie wymogi bhp musi spełniać stanowisko pracy poza biurem oraz jak je zapewnić i weryfikować?
  • kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy, gdy pracownik pracuje z domu?
  • czy dać wiarę pracownikowi, który twierdził, iż pracował w nadgodzinach?
  • czy w każdym momencie można wezwać pracownika, by stawił się w siedzibie przedsiębiorstwa?
  • czy oferowanie pracy w formie home office tylko niektórym pracownikom nie stanowi przejawów dyskryminacji?

Co ciekawe, przy okazji wykonywania pracy zdalnej zaczyna rozwijać się jej zupełnie nowa odmiana – praca na własnych urządzeniach (z angielskiego BYOD – bring your own device). Jest to rozwiązanie coraz częściej wykorzystywane nie tylko wobec zleceniobiorców, ale też i osób ze stosunku pracy. Zasada jednak w tym przypadku jest taka, iż to pracodawca winien płacić pracownikowi ekwiwalent w zamian za pracę na własnym sprzęcie.

Na pracę zdalną warto też spojrzeć pod innym kątem. Bardzo często bowiem towarzyszy jej zadaniowy czas pracy. To z kolei pozwala pracodawcy, jak i pracownikowi na więcej swobody. Przedsiębiorstwo może zapomnieć między innymi o drobiazgowym ewidencjonowaniu czasu pracy, jak i o niektórych obowiązkach z zakresu bhp. Jednak wiążą się z tym ograniczone możliwości kontroli takiego pracownika.

Przeczytaj  Niższe odprawy pracownicze w czasie epidemii