Kryteria oceny pracownika jako narzędzie do doskonalenia zatrudnionej kadry - KS Service
+
KSSERVICE

Kryteria oceny pracownika jako narzędzie do doskonalenia zatrudnionej kadry

Kryteria oceny pracownika jako narzędzie do doskonalenia zatrudnionej kadry
14/02/2023

Kryteria oceny pracownika jako narzędzie do doskonalenia zatrudnionej kadry

Zespół pracowników w różnego rodzaju firmach, składa się z działów o poszczególnych specjalizacjach. Odpowiedni system do badania potencjału i efektywności pracownika pozwala na rozwijanie biznesu, jednocześnie dbając o potrzeby zatrudnionych osób. Techniki oceniania, system ocen pracowniczych, ocena okresowa pracownika – te i podobne zagadnienia zostały dokładnie objaśnione w poniższym artykule.

Czym jest okresowa ocena pracownika?

Jest to inaczej podsumowanie pracy danej osoby i zebranie wszystkich danych, które składają się na sprawdzenie wypełnianych przez niego obowiązków. Takie podejście i zastosowanie przemyślanego systemu, pozwala na stworzenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej w ramach pracy dla danej firmy. Zazwyczaj jest wykonywana poprzez wykorzystanie rozmowy z użyciem odpowiednich pytań lub ankiety. Odbywa się zazwyczaj co pół roku bądź raz na rok lub w zależności jak dana firma ustala swoje standardy.

Jakie są najpopularniejsze kryteria oceny pracowniczej

Aby odpowiednio podsumować prace danej osoby, warto ustalić pewne standardy. Poniżej przedstawiamy najczęściej używane i sprawdzające się kryteria, którym podlega karta oceny pracownika.

Kryteria kwalifikacyjne

Wszystko co dotyczy wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy, predyspozycji i umiejętności, odbytych szkoleń i kursów.

Kryteria osobowościowe

Dotyczące indywidualnych i typowych dla danej osoby cech charakteru i osobowości. W dużej mierze oprócz naturalnego rodzaju zachowania liczy się tu też znacznie samoocena pracownika.

Kryteria efektywnościowe 

Obejmują wszystko to co związane ilości przepracowanych godzin, terminowości realizowanych zadań i jakości ich wykonania. Ten system oceniania pozwala na sprawdzenie na ile dany pracownik wywiązuje się z realizacji powierzonych zadań i w jaki sposób dzięki niemu cele i plany przechodzą do dalszych etapów.

Kryteria behawioralne

Dotyczące w szczególności tego, jaką postawę wykazuje dany pracownik. Jego podejście, nastawienie i sposób wyrażania się, który wpływa między innymi na pracę z klientami, współpracę z pozostałymi osobami z zespołu, bycie profesjonalnym i budowanie swojej pozycji zawodowej w celu wspomagania rozwoju firmy.

Przeczytaj  Zalety i wady awansu poziomego

Kryteria oceny pracownika przynoszą korzyści zarówno dla niego jak i dla pracodawcy. Każdy człowiek jest indywidualnością i zastosowanie dopasowanego systemu oceny i analizy pozwala wprowadzić konkretne zmiany w strategii realizowania celów firmowych.