Kto zyska na nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym? - KS Service
+
KSSERVICE

Kto zyska na nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym?

Kto zyska na nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym?
14/08/2019

Kto zyska na nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym?

Otóż przede wszystkim pracownicy z dłuższym stażem pracy. Jeśli bowiem po odjęciu dodatku stażowego ich wynagrodzenia okaże się niższe od minimalnego, będą musieli otrzymać podwyżkę. Trudna do oszacowania jest obecnie liczba pracowników, którzy w wyniku nowelizacji otrzymają podwyżkę.

Projektodawcy pragnęli, by nowelizacja zatrzymała pewien proceder. Otóż pracownicy sfery budżetowej z dłuższym stażem mieli wyższe wynagrodzenie od nowo przyjmowanych głównie dzięki dodatkowi stażowemu. Gdyby ich go pozbawić, okazywało się, iż ich wynagrodzenie zasadnicze jest niższe. To miało też wpływ na wysokość i skalę podwyżek, gdyż wynagrodzenie nowo przyjmowanych rosło po prostu szybciej. Tymczasem po nowelizacji tego typu sytuacje nie powinny mieć już miejsca.

Gdy spojrzymy na dane statystyczne okaże się, iż w Polsce około 14% pracowników otrzymuje wynagrodzenie minimalne. Oczywiście część z tych pracowników takie wynagrodzenie otrzymuje tylko teoretycznie. Istnieje nadal bowiem spora grupa pracodawców, którzy oficjalnie wypłacają pracownikom pensje na poziomie minimalnym, natomiast resztę w sposób nieoficjalny. Odliczając tego typu przypadki z globalnej liczby osób otrzymujących wynagrodzenie minimalne okaże się zapewne, iż odsetek pracowników, którzy po odjęciu dodatku stażowego zarabiają mniej od ustawowego minimum będzie niewielki.

Tym bardziej zważywszy na to, iż pracownik musi pracować przez wiele lat, by dodatek stażowy dostać, a jego wynagrodzenie zasadnicze musi być przez cały ten czas stosunkowo niskie. Należy zatem przyjąć, iż taka sytuacja będzie miała miejsce głównie dla pracowników administracji publicznej niższego szczebla.

Warto w tym miejscu też zobaczyć jak ten dodatek jest liczony. Otóż dla przykładu dla pracowników samorządowych (na podstawie art. 38, ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) dodatek stażowy jest wypłacany po przepracowanych 5 latach w danej instytucji i wynosi 5% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% po każdym przepracowanym roku, aż do osiągnięcia 20%.

Przeczytaj  Ulga dla seniorów prowadzących działalność gospodarczą

Z kolei dla przykładu nauczyciele zatrudnieni na podstawie Kart Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) otrzymują dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, począwszy od 4 roku pracy. Maksymalna wysokość tego dodatku nie może przekroczyć 20%.

Tekst przygotowany dzięki współpracy z https://severin.sklep.pl