Edit Content

O nas

Jesteśmy profesjonalną agencją zatrudnienia KS Service, specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu rekrutacji, doradztwa zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Znajdziesz Nas w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu

Dane kontaktowe

Management – jak skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, zespołem i własną efektywnością?

Management – jak skutecznie zarządzać przedsiębiorstwem, zespołem i własną efektywnością?

Efektywne i skuteczne zarządzanie to jedna z najważniejszych umiejętności każdego dobrego menedżera. Prawdziwy przywódca jest autorytetem dla pracowników, a dzięki ugruntowanej pozycji lidera wraz z zespołem osiąga założone cele. Skuteczne zarządzanie wymaga rozwijania kluczowych umiejętności menedżerskich, dlatego warto uczestniczyć w praktycznych szkoleniach z managementu.

Management – czym tak naprawdę jest zarządzanie?

Management, czyli zarządzanie, jest to zestaw działań, które polegają na trafnym formułowaniu celów i wyznaczaniu możliwych sposobów ich osiągnięcia. Osoba zarządzająca organizuje i kieruje pracą innych ludzi. Do jej zadań należy: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola. Dobry management wymaga dobrego lidera, który docenia potencjał ludzi, skutecznie kieruje ich pracą i korzystnie wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. W zarządzaniu ważne są odpowiednie umiejętności menedżerskie, które mogą zmieniać się wraz z pojawiającym się rozwojem technologicznym, pracą zdalną czy wielkością zespołu.

Management – jak zarządzać zespołem i czym cechuje się prawdziwy przywódca?

Rola prawdziwego przywódcy nie skupia się tylko i wyłącznie na wydzielaniu zadań i kontrolowaniu efektów. Dobry menedżer potrafi umiejętnie kierować podlegającym mu zespołem, który może składać się z kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu różnorodnych ludzi. Prawdziwy przywódca potrafi docenić i wykorzystać potencjał ludzi, w taki sposób, aby mogli pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie oraz rozwijać swoją ścieżkę zawodową. Dobry menedżer powinien wyróżniać się pewnymi umiejętnościami, do których należą:

  • umiejętność słuchania,
  • umiejętność dyplomacji,
  • umiejętność budowania zespołu,
  • umiejętność podejmowania trudnych decyzji,
  • umiejętność budowania zaufania,
  • umiejętność skutecznej komunikacji,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętność dawania przykładu pracownikom.

Wszystkie wyżej wymienione umiejętności menedżerskie są istotne w zarządzaniu zespołem i mają wpływ na efektywność osoby zarządzającej, zespołu oraz całego przedsiębiorstwa.

https://ksservice.pl/blog/wiadomosci/szafy-kartotekowe-jak-wybrac-najlepsze-wyposazenie-biura/

Management szkolenia – jak stać się dobrym menedżerem, strategiem i liderem

Nie wszystkie dostępne na rynku szkolenia oferują praktyczne podejście do roli menedżera, dlatego warto wybierać szkolenia oparte na formule warsztatów. Podczas takich szkoleń rozpatrywane są różne symulacje biznesowe i studia przypadków. Jest to praktyczna wiedza, którą można wdrożyć w swojej firmie. Liderzy, którzy pogłębiają swoją wiedzę oraz szlifują umiejętności przywódcze, potrafią podejmować słuszne decyzje i mądrze kierować zespołem.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *