Mobbing. Czy na pewno stałeś się ofiarą? - KS Service
+
KSSERVICE

Mobbing. Czy na pewno stałeś się ofiarą?

Mobbing. Czy na pewno stałeś się ofiarą?
10/01/2017

Mobbing. Czy na pewno stałeś się ofiarą?

Masz poczucie, iż pracodawca lub współpracownik traktuje cię wyjątkowo źle, ale nie jesteś przekonany czy można nazywać to mobbingiem? Czujesz się nękany i dręczony? Nie lekceważ tego, nikt nie ma prawa postępować w stosunku do ciebie w sposób inwazyjny.

Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 

Trzeba być jednak bardzo ostrożnym przy wyrokowaniu co można uznać za celowe sprawianie dyskomfortu w pracy, ponieważ to dość indywidualna kwestia i często zależna od osobistych cech charakteru. Na narzekania związane chociażby z rodzajem obowiązków, biurka ustawionego daleko od okna czy usposobienia współpracowników pracodawca wpływu już nie ma i jeżeli postępuje w granicach prawa, to nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności karnej.

Prawidłowa ocena mobbingu jest bardzo istotna, ponieważ przy jego występowaniu można dochodzić od pracodawcy wielu rodzaju roszczeń, które będą szczegółowo analizowane przez sąd. Obojętnie czy staliśmy się ofiarą nękania pracodawcy, współpracownika czy przełożonego, to zawsze ten pierwszy odpowiada za wyrządzoną tobie krzywdę. Wynika to z obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w pracy.                                                                                          

 Warto wiedzieć, że mimo tego, iż nawet jednorazowe niewłaściwe zachowanie może wywołać złe samopoczucie, to mobbingiem nazwać można wyłącznie długotrwałe działanie, ponieważ to ono może mieć negatywny wpływ na psychikę. Dla sądu istotne będzie także nasilenie tych działań oraz ich skala oddziaływania.

Do mobbingu zaliczyć można m.in.:

– krzyk

– pogróżki

– ośmieszanie

– unikanie rozmów

– uniemożliwienie kontaktu z innymi współpracownikami

– ograniczenie możliwości wyrażania swojego zdania

– nieustanne krytykowanie  (nawet nieuzasadniona, ale nie powtarzająca się często krytyka nie może być podstawą do kwalifikacji jako mobbing)

Przeczytaj  Opiekunka Niemcy. Czy pracę dla opiekunek otrzyma tylko pielęgniarka?

– powierzanie prac uwłaczających i tych znacznie poniżej kwalifikacji

Jeśli mobbing wywołał problemy zdrowotne, to pracobiorca może domagać się zadośćuczynienia finansowego, którego wysokość będzie weryfikowała instancja prawna. Zalicza się do nich m.in. zaburzenia pracy serca, nerwice czy słaby system immunologiczny. Z kolei jeśli będzie on skutkował rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę, to wtedy ma pełne prawo domagać się odszkodowania.